*Zeki Ömer Defne / Hayatı ve Eserleri

Zeki Ömer Defne 1903'te Çankırı'da doğdu. Çankırı Ertuğrul İbtidaîsi ve İdâdîsi'ni, Ankara İlköğretmen Okulu'nu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1939). İstanbul Kabataş ve GalatasarayZeki Ömer Defne / Hayatı ve Eserleri liselerinde öğretmenlik yaptı. 1969'da emekliye ayrıldı.

İlk şiiri Çankırı'da Hak Yolu gazetesinde çıktı (1923). Sonra Çınaraltı, Ün, Hareket, Şadırvan, İstanbul, Esi, Çağrı, Galatasaray ve Varlık dergilerinde şiirlerini yayımladı. 1969'da Galatasaray Lisesindeki görevinden emekli oldu. 1970'lerde şiirleri daha çok Varlık dergisinde görüldü. Saz şiiri özelliği gösteren manzumelerinde yurt güzelliklerini yerli motiflerle ve güzel bir dil ile anlattı. Serbest nazım denemeleri, günlük olaylara yer veren şiirleri de vardır.

Denizden Çalınmış ülke, yayımlanmış tek şiir kitabıdır (1971). Anadolu'yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı. Yazdığı yurt güzellemeleri şiirlerinde Erzurum, Eğin, Ilgaz, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya illerini çeşitli özellikleriyle tanıttı. Güçlü bir anlatıma ve duyarlığa sahip olan şiirleri ancak 1970'lerden itibaren kitaplaşmaya başlamıştır. Zeki Ömer Defne, Aralık 1992'de yaşama gözlerini yumdu.

ESERLERİ / ŞİİR KİTAPLARI
– Denizden Çalınmış Ülke (1971)
– Sessiz Nehir (1985)
– Kardelenler (1988)

ARAŞTIRMA
– Dede Korkut Hikayeleri Üzerinde Edebi Sanatlar Bakımından Bir Araştırma (1994)