*Yusufelili Huzuri / Hayatı ve Eserleri

Çoruh (Artvin) ilinin Yusufeli ilçesine bağlı Zor köyünde doğmuştur. Asıl adı Ali'dir. Doğum yılı kimi yerde 1885, kimi yerde 1887 olarak geçmektedir. Babası Aşık Keşfi'dir. Saz dersini babasından almıştır. Yusufelili Huzuri'nın ilginç bir yaşantısı olduğu görülüyor.

Yusufelili Huzuri / Hayatı ve Eserleri

 

 

 

 

Genç yaşında medreseye giren Huzuri, uzun yıllar geçmesine karşın, bir türlü medreseyi bitirememiş. Daha doğrusu bu öğrenimle bağdaşamamış. Medreseden ayrılmış, gurbet yolunu tutmuş. Kuzeydoğu Anadolu'yu, Kırım'ı dolaşmış, birinci dünya savaşında asker olmuş. Askerlik bitince bir süre, nüfus, tapu memurlukları gibi görevler de yapmış ama bu işleri de bir türlü içine sindirememiş, yeniden sazına dönmüş, toprağıyla uğraşmış.

Yusufelili Huzuri 1951 yılında ölmüştür. Yaşadığı dönem içinde yöresinde yaygın bir ünü, etkin bir söyleyişi vardır. Yergici, taşlamacı, iğneleyici yanını da belirtmek gerek.