Bize Biz Diyecek Bir Hal Kalmadı

Bize biz diyecek bir hal kalmadı
Yandı vücudumuz kül oldu gitti
Her kime verdikse attı almadı
Lâ'l ü gevherimiz pul oldu gitti.

Feleğin elinden dedik el aman
Boş harman, ne buğday kaldı ne saman
Bir yandan kocalık bir yandan zaman
Atlasımız eski çul oldu gitti.

Huzurî, aynanın yüzü tuttu toz
Ağızlar kapalı gözler eski göz
Gün gece lâstikli can sıkar her söz
Bilen bilmeyene kul oldu gitti.