Yadsıma

Bir güvercin gibi ak
o gizli kıyıda
susadık öğle üzeri:
ama tuzluydu sular.

Sarı kumların üstüne
adını yazdık onun,
Ama bir rüzgâr esti denizden
ve silindi yazılar.

Nasıl bir ruh, bir yürek,
Nasıl bir istek ve tutkuyla
yaşadık: Yanılmışız!
Değiştirdik öyle yaşamayı.

ÇEVİRİ: Cevat Çapan