Devrim Türküleri

Daha sık söyleyin devrim türkülerini.
Onları az söylüyorsunuz –
ve benim yaptığım da bu.
Fazlaca mı doyumlusunuz?
Size hiçbir şey heyecan vermiyor mu?
Söyleyin o türküleri.
Yardım edeceklerdir size.
Kitaplar alın.
O türküleri içeren.
Okuyun bıkmadan, usanmadan.
Söyleyin kendi kendinize
sesli ya da içinizden.
Söyleyin çocuklarınıza da,
tabii çocuklarınız varsa.
Duyacaksınız uzak ve acılı
ağır pranga şangırtlarını,
Göreceksiniz tutuklanmışları,
kıskıvrak bağlanmışları,
dövülmüşleri,
kurşuna dizilmişleri,
hurdahaş edilmişleri.
Zamanın yapmacık ve yalancı marşlarına değil
onlar kendi kutsal türkülerine inanıyorlardı.
O türküleri söylüyorlardı,
gizlice, usul sesle.
Yüksek sesle söyleyememenin acısını
duyarak yüreklerinde.
Biricik ve unutulmaz bir kanla
bağlıyız onlara biz.
Şimdi o türküleri
yüksek sesle söylemeliyiz!
Yaşamınız pek mi tekdüze?
Pek mi kıpırtısız?
İnsanlara ve sözlere
artık kalmadı mı güveniniz?
Ama devrim türküleri var yeryüzünde.
Söyleyin onları.
Size yardım edeceklerdir, göreceksiniz.

ÇEVİRİ: Ataol Behramoğlu