Hiç Bey

Herkes bir şey demişti
O bir şey dememişti
(Onu alkışladılar)

Herkes bir şey yemişti
O bir şey yememişti
(Onu ağırladılar)

Herkes bir şey duymuştu
O bir şey duymamıştı
(Onu aydınlattılar)

Herkes bir şey görmüştü
O bir şey görmemişti
(Onu uyandırdılar)

Herkes bir şey olmuştu
O bir şey olmamıştı
(Onu başkan seçtiler)