Göçmen

Sevdalardan sevdalara
Düşü kalka
Yana güle
Döndüm bir küçük
Göçmen yıldıza

Işıklarımı türkülerimi
Çaldım bir küçük
Delişmen saza

Gurbetlerden gurbetlere
Yurdumdan
Yuvamdan ayrı
Halkımdan
Sılamdan ayrı
Döndüm bir küçük
Yaralıkuşa.

Yeşillerimi gökçelerimi
Bıraktım küçük
Bir çalıkuşa.

Acılardan acılara
Yalımyalım
İçin için
Eridim yandım eridim

Gecelerden gecelere
Yıldız yıldız
Yaşın yaşı…