Turgut Uyar – Hayatı ve Eserleri

Turgut Uyar – Hayatı ve Eserleri

4 Ağustos 1927’de Ankara’da doğdu. İlköğrenimini İstanbulda, Orta öğrenimini Konya Askeri Okulu ve Bursa Işıklar Askerî Lisesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini Askerî Memurlar Okulu’nda tamamlayarak orduya katıldı. Posof, Terme, Ankara’da personel subayı olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1958’de ordudan ayrıldı. Çeşitli devlet memurluklarında buldu. Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayii’nin Ankara şubesinde çalışmaya başladı. Emekliye ayrılıp İstanbul’a yerleşti. Yaşamını serbest yazar olarak sürdürdü. 22 Ağustos 1985’te İstanbul’da öldü.

İkinci Yeni Şiir akımının önde gelen şairlerindendir. Yedigün dergisinde çıkan hece ölçüsüyle yazılmış şiiriyle yazın dünyasına girdi. Kaynak dergisinin düzenlediği yarışmada ikincilik kazanınca dergilerde daha sık sık görünmeye başladı. Sonraları sürekli olarak Varlık dergisinde yazdı.

Şiirlerini Yeditepe, Pazar Postası, Dost, Değişim, Türk Dili, kurucuları arasına katıldığı Dönem ve Papirüs, Yeni dergi’de yayımladı. Hece ölçüsüyle yazdığı ve toplumsal konuları işlediği ilk iki kitabında yer alan şiirlerinde dile egemen, dize kurmada başarılı göründü. Genellikle eski kaynakların çevre izlenimlerinde aradığı bu döneminde ilgiyle izlendi. 1955’ten sonra, değişik duyguların yoğunlaştığı kişisel bir anlatım dünyasında yapmacık ve özentili davranışların ötesinde kalmayı başardı. Hem öz hem biçim yönlerinden çeşitli açılımlar gösteren bir şir düzeyine ulaştı. Bir ara yeni dil olanakları içinde divan şiiri geleneğini sürdürmek isteyen şairler arasına katıldı. Sonra öykü-şiir denilebilecek uzun soluklu parçalarında toplumsal temaları başarı ile işledi. Kayayı Delen İncir’de söz konusu dönemde yaşanan sınıfsal mücadelenin yansımalarını görüyoruz.

ESERLERİ / ŞİİRLERİ
– Arz-ı Hal (1949)
– Türkiyem (1952-1963)
– Dünyanın En Güzel Arabistanı (1959)
– Tütünler Islak (1962)
– Her Pazartesi (1968)
– Divan (1970)
– Toplandılar (1974)
– Toplu Şiirler (1981, ilk dört kitaptaki şiirleri)
– Kayayı Delen İncir (1982)
– Dün Yok mu (1984)
– Büyük Saat (bütün şiirleri 1984)

İNCELEME YAZILARI
– Bir Şiirden (1984)

ÇEVİRİLERİ
– Lukretius – Evrenin Yapısı (Tomris Uyar’la birlikte)

ÖDÜLLERİ
* 1963 Yeditepe Şiir Armağanı / Tütünler Islak ile
* 1975 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü / Lucretius’tan Evrenin Yapısı çevirisi ile (Tomris Uyar’la birlikte)
* 1981 Behçet Necatigil Şiir Ödülü / Kayayı Delen İncir ile
* 1984 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü / Büyük Saat ile

Sosyal Medyada Paylas:
Facebook   Twitter   LinkedIn   Tumblr   Pinterest   WhatsApp   Reddit