Nutuk

İşte gene Kasım ayı
Oturup Atatürk'ün nutkunu okumalı
Göreceksiniz dünya aydınlık
Çözülüp gidecek kafanızdaki bulanık

Geçer üstünüze gelen her bulut
Karanlıklarda yolunu bulan umut
Görün Nutuk'da nasıl canlı
Her sözcükte her cümlede diri:
Atatürk'ün pehlivan fikri
Bir gün yenilir mi sanırlar?
Nutku okusunlar da anlasınlar
Anlasınlar ana yol nereye.

"Uygar bir millet" diyor Atatürk
"Uygar bir Türk milleti."
Bu yoldan dönülür mü geriye?
Köyleriyle kentleriyle
Ülkümüz Atatürk'ün istediği Türkiye…