Süleyman Nazif – Hayatı ve Şiirleri

(1870-1927) Hem nazım, hem nesir alanında kuvvetli bir edib olan Süleyman Nazif, tıpkı Namık Kemal gibi bir vatan şairi, milliyetçi bir yazardır. Hiciv ve nükteleriyle de ünlüdür. Süleyman  Nazif  1870’te  Diyarbakır’da doğdu. Babası şair ve tarihçi Said Paşa’dır. İlk öğrenimini aile çevresinde özel hocalardan ders alarak yaptı. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Genç yaşta Diyarbakır Mektupçuluk Kalemi’nde kâtiplikle iş hayatına girdi. 1897’de hürriyetçi genç Türkler’e (Jön Türkler’e) katılmak için Paris’e kaçtı. Dönüşünde, Vilâyet Mektupçusu olarak Bursa1 da oturmaya mecbur edildi.. Meşrutiyetken sonra Basra, Trabzon, Musul, Bağdad valiliklerinde bulundu. 1915’te İstanbul’a döndü ve memuriyetten ayrılarak kalemiyle yaşamaya başladı.

1918 de İstanbul’un işgali üzerine “Hadisat” gazetesinde “Kara Bir Gün” başlığı altında yayınladığı bir yazı ile bu olayı şiddetle protesto etti. Bu yazısında Türk başkentine küstah bir Napoİyon çalımlyla giren Fransız komutanını ayıplıyor, yeriyor, Paris’in de bir zamanlar Almanlar tarafından böyle işgal edildiğini hatırlatıyor, onları alkışlarla karşılayan azınlıkları da yerden yere vuruyordu. Süleyman Nazif, 23 Ocak 1923’te düzenlenenjürk dostu Pierre Loti Günü’nde, bütün dinleyicileri coşturan meşhur ‘Pierre Loti Hitabesi’yle yine işgal zihniyetine karşı, fikrî, edebî bir isyanı başlatmış oluyordu. Fakat Süleyman Nazif’in bu hareketleri Malta’ya sürülmesine sebep oldu ve o en ateşli vatan şiirlerini orada yazdı. İki yıl sonra istanbul’a döndü ve “Resimli Gazete’de yazılarına devam etti. Kurtuluş Savaşı’nın ruh ve heyecanını şiirleriyle de yaşatan vatan şairi Süleyman Nazif 4 Ocak 1927’de İstanbul1 da vefat etti.

ESERLERİ
Süleyman Nazif’in nazım ve nesir olarak 30 dan fazla eseri ve kitap haline getirilmemiş pek çok ve güzel makalesi vardır.

ŞİİRLERİ NAZIM/NESİR
– Gizli Figanlar
– Firakı Irak
– Malta Geceleri (nazım, nesir karışık) acılı kıtaplarında toplamıştır.

NESİRLERİ
– Batarya ile Ateş
– Çal Çoban Çal
– Tarihin Yılan Hikâyesi
– Hazreti İsa’ya Açık Mektup
– Yıkılan Müessese
– İki Dost (Süleyman Paşa ve Mehmed Akif) adlı kitaplarını oluşturur.
Görüldüğü gibi, Serveti Fünun’cu olarak anılmasına rağmen o daha çok Şinasi , Namık Kemal ekolünü devam ettirmiştir.

Default image
Şaban GÜRTUNA
1952 yılında Balıkesir – Sındırgı – Osmanlar Köyü’nde doğdu. İlkokulu bu köyde okudu. İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl ailesine tarım işlerinde yardım etti. Sonra okumaya karar verdi. 1964 yılında yatılılık sınavını kazanarak Savaştepe İlköğretmen Okulu’na girdi. 1971’de okulu bitirip Kars – Arpaçay İlçesi, Akyaka Nahiyesi – Süngüdere (Kızıltaş) Köyü İlkokulu Öğretmenliğine atandı. 1974 yılında evlendi. Kars ilinde 2 yıl zorunlu hizmetini tamamladı. Sonra aynı ilde er öğretmen olarak askerlik hizmetini yaptı. Balıkesir – Sındırgı İlçesi Osmanlar Köyü’nde 3 yıl, Manisa Merkez – Süngüllü Köyü’nde 1 yıl, Saruhanlı – Koldere Kasabası’nda 13 yıl, Akhisar ilçe merkezinde 7 yıl olmak üzere, toplam 28 yıl görev yaptıktan sonra 1999 yılında emekli oldu. Bir kız, bir erkek iki çocuk babasıdır. Şiir yazmaya öğretmen okulu yıllarında başladı. Belirli Gün ve Haftalarla ilgili “Bir Eylül Sabahı”, “Gediz”, “Ana Hasreti”, “Atatürk”, “Orman” şiirleri birçok şiir sitesinde yayınlanmıştır. Halen “www.babaminsiirdefteri.com” adlı şiir sitesinde editörlük yapmaktadır. Doğa fotoğrafları çekmek, onları sosyal paylaşım sitelerinde sevdikleriyle paylaşmak, bulmaca çözmek, doğa yürüyüşleri yapmak hobileri arasındadır. ESERLERİ / ŞİİRLERİ – Rüzgarlı Tepe (I. Basım - Özel)
Articles: 5149