Peygamberin Doğuşu

Amine Hatun Muhammed ânesi
K'ol sedeften doğdu ol dür danesi.

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alâmetler belürdü gelmedin.

Ol nice kim doğdu ol Hayr ül beşer
Anesi anda neler gördü neler.