Miraç Bölümünden

İşit imdi Mustafa mircanı
Nice urundu saadet tacını.

Göklere hem nice seyran kıldı ol
Hak Te'âlâ hazretine buldu yol.

Anda ol gördüğün âdem görmedi
Kimse hem, ol irdüğüne irmedi.

Enbiyâ ervahına indi nida
Kim kılar Mustafa'ya ikdida.

Önüne düşdü, ana oldu delil
Aldı gitti Mustafa'yı Cebrail.

Gördüler nurdan örülmüş nerdibân
Nerdibandan oldular göğe revan.

Ol gök ehli cümle karşu geldiler
Mustafa'ya hayli ikram kıldular.

Her ne denlü kim melekler var idi
"Kutlu olsun bu kerametler" didi.

Bu kerametler ki Hak verdi sana
Vermedi hiç kimseye önden sona.