Kantutar – Süleyman Arif Emre

Kantutar - Süleyman Arif EmreLeblerimle emrine âmâdedir cânım benim
Alda bir bûseyle öldür haydi cânânım benim.

Lâl olur birden dilim bilmem neden görsem seni
Görmesem kalmaz karârım dinmez efgânım benim.

Hasta gönlüm çok zamandır iftirâkından harâb
Olmadım bir lahza rahat geçti devrânım benim.

Mübtelâyım bir ümitsiz gizli derdin zehrine
Bu sebepten her geçen gün düştü dermânım benim.

Yok teselliden nasîbim vermeyin zahmet bana
Etmeyin bunca eziyet az mı hicrânım benim.

Kantutar sen her bakışta kastedersen cânıma
Yâremi sar melhem ol da akmasın kânım benim.

Arif Emre her ne etse râzıdır fermânına
Sahibimsin hem efendim hemde sultânım benim.