Atatürk Oratoryosu – Selahattin Batu

Atatürk Oratoryosu - Selahattin Batu

İHTİYARLAR KOROSU
Yol kapalı, yol uzun, tanyeri karanlık,
Yürür Atatürk elinde ışık..
Geceler mi çöktü? Karalar mı bastı?
Çatılar mı göçtü? Damlar mı yıkık?
Yetişir Atatürk imdâda o zaman,
Atatürk başta o zaman
İşte Atatürk o zaman büyük.

ANALAR KOROSU
Hey çelik göğüslü, kaya omuzlu!
Düşman binlerle, engel yüzbin!
Doruklar yüce, tepeler şahin,
Gene de onun buyruğu: İleri!
Yüreği, soluğu ileri..
Ordular, atılın ileri!
Kartallar sınırdan sınıra uçun!
Yiğitler, koşun ileri!

HALK KOROSU
Nasıl atıldındı düşmana acınla,
Ellerin kanda, kırılmış kaburgan.
Nasıl döğüştündü yenilmez gücünle,
İnmeden bir soluk atından.
Büyüktü savaşın, büyüktü ulusun da,
Bastığın toprak kahraman.

ANALAR KOROSU
Sana bağlandı gönüller o gün,
Baş kodu yoluna başı olan,
Sana eklendi sevgiler, saygılar,
Yüceydin, daha da yüceldin o zaman..
Atatürk bir destan oldu koskoca.

İHTİYARLAR KOROSU
Açıklar, açlar, yenikler, yitikler,
Bir uçtan bir uca çırpınan bir vatan.
İnişler, yokuşlar, göçüşler, çöküşler,
Kağnı kağnı ateş, oluk oluk kan.
Nineler dizlerini uzattı başına,
Analar saçlarını örttü üstüne,
Yorgun kanatları, omuzları kan.
Saf saftı ölüler meydanlarda,
Vurulmuş devlerdi açıkta yatan.

GENÇLER KOROSU
Göz seni görmeyince kör oldu o gün,
Bir seni bulmayan umutsuzdu.
Adını anmayan mutsuzdu,
İzinde yürüyen yol aldı o gün.

ANALAR KOROSU
Ömrün koskoca bir acıydı, Atatürk,
Kimse çekmedi sencileyin.
Baş baştı yüreğin, göz gözdü..

GENÇLER KOROSU
Karaydı geceler doğularca,
Bir sen güneşce gürledin.
İnanın dedin ulusa inanınca,
Güvenin dedin.

HALK KOROSU
Elele çıktık yola seninle,
Sen eğittin, biz eğittik seninle,
Ateşe, ölüme gittik seninle
İşte önümüz sonumuz seninle,
Ya varız ya yoğuz seninle..

GENÇLER KOROSU
Sen gel bize gene, Atatürk!
Yürü bizimle ölüme dirime,
Hep sen ol bizimle,
Kal bizimle,
Yürü bizimle,
Ara, bul bizimle,
Hep sen ol bizimle,
Atatürk…