Gravür

Bu dağlar
O çok öldüğüm dağlar değil.
Eğri büğrü gülen bu çocuk
Bu yamyassı rüzgar
Kapının önünde uluyan bu gece
Ufukta uyanan bu masmavi kadın cesedi deniz
Bu yeni doğmuş tayın ıssız adımları
Sığ sularda boğulan bu balık
O değil.

Bu umutsuzluğun gravürü umutsuzluk:
Tabutuma çakılacak son çivi.