Ağustos Böceği İle Karınca

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Karıncayı tanırsınız Minimini bir hayvandır Fakat gayet çalışkandır Gayet tutumludur, yalnız Pek hodgamdır, bu bir kusur: Hodgam olan zalim olur. Bir gün ağustos böceği Tembel tembel ötüp durmak Neticesi aç kalarak Karıncadan göreceği Bürudete bakmaz, gider Bir lokma şey rica eder Der ki: – Acıyınız bize Coluk çocuk evde açız İanenize muhtacız. Karınca bir yüreksize … Devamını oku…Ağustos Böceği İle Karınca

Tarih’i Kadim

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

İşte, der, insanoğlunun geçmiş hayatı bu. Ve başlar bize maval okumaya. Ninniler uydurup uyutur bizi dedelerimizin derin boşluklar içinde, uzun, zifiri karanlık hayatından. Gösterir bize evvel zamanı, tek doğru, en güzel örnek, der. Bakarsın gelecek günlerin farkı yok geçen geceden. Senin tarih dediğin işte budur, alnında altı bin yıllık buruşuklar ve bir o kadar da … Devamını oku…Tarih’i Kadim

Tecdid’i İzdivaç (Evliliği Yenileme)

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Evlendiler, seviştiler amma muvakkaten; Sevda sükuuta başladı beş hafta geçmeden. Evlendiler, niçin? Bunu bir kız nasıl bilir? Evlenmesiyle maderi olmuştu müftehir; Zevcin de verdi neş’e düğün akrabasına, Lakin dokundu kendi hayal ü havasına. Tahdid idi, onun nazarında, hayatını Bir şahsa hasrediş emel ü irtibatını… Evlendiler, seviştiler amma muvakkaten. Sevda sükuuta başladı beş hafta geçmeden. Endişeden … Devamını oku…Tecdid’i İzdivaç (Evliliği Yenileme)

Bana Kimsin Diye Sorma

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Bana kimsin diye sorma meleğim Pek güzel dinle de izah edeyim Nam-ı naçizime `Fikret' derler Şi're de nisbetimi söylerler Kaldığım varsa da gah ekmeksiz Kalmadım şimdiye dek mesleksiz Nur bekler gibi nısf-ı şebde Bekledim on iki yıl mektebde Sonra çıktım ne için bilmeyerek Bu da bir cilve-i baht olsa gerek Bab-ı Ali'ye müdavimlendim Ehl-i namus … Devamını oku…Bana Kimsin Diye Sorma

Bir İçim Su

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Güzel çoban, bir içim, bir yudum su testinden Bugün sıcak yine pek, sanki ortalık yanıyor. Güzel çocuk senin olsun hayatım istersen Niçin gözüm sana baktıkça böyle yaşlanıyor? Güzel çoban, ne kadar tatlı söylüyorsun sen Yalan da olsa içim doğru söyledin sanıyor. Güzel çocuk, bana bak, aldatır mıyım seni ben? İçin bu yaşları boş anlıyorsa aldanıyor. … Devamını oku…Bir İçim Su

Yağmur

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz Olur dembedem nevha-ger, nağme-saz Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz Küçük, muttarid, muhteriz darbeler. Sokaklarda seylabeler ağlaşır Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Bulutlar karardıkça zerrata bir Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir. Bürür bir soğuk, gölge etrafı hep Nümayan olur gündüzün nısf-ı şeb. Söner şimdi, manzur olurken demin Hayulası karşımda bir alemin. … Devamını oku…Yağmur

Birlikte

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Birlikte açılmış iki zambak gibi hem-ser, Birlikte geçirdik büyüt eyyâm-ı şebâbı; Birlikte ne yaptıksa şu insanlığa benzer; Birlikte ne gördükse mukassî ve münevver… Bir hâtıra yoktur o güzel günlere şâhid, Bir hâtıra yoktur ki bugün mevc-i şehâbı Arz eylemesin rûhuma her an mütebâid Bir neş'e ki yalnız sana, yalnız sana âid. Birlikte olursak yine bir … Devamını oku…Birlikte

Tevfik Fikret – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

26 Aralık 1867’de İstanbul Kadırga’da dünyaya geldi. Asıl ismi Mehmed Tevfik. 12 yaşında öksüz kaldı. Mahmudiye Rüşdiyesi’nde okudu. 1888’de Galatasaray Lisesi’ni (Mekteb-i Sultani) birincilikle bitirdi. Çeşitli görevlerde memurluk yaptı. Kuzeniyle evlendi. Ticaret Mekteb-i Âlisi’nde hat ve Fransızca dersleri verdi. 1891’de “Mirsad” dergisinin açtığı şiir yarışmasında birincilik kazanınca edebiyat çevrelerinde adını duyurdu. 1892’de Mekteb-i Sultani’ye Türkçe … Devamını oku…Tevfik Fikret – Hayatı ve Eserleri

Haluk’un Bayramı

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Baban diyor ki: "Meserret çocukların, yalnız Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk, dinle; Fakat sevincinle Neler düşündürüyorsun, bilir misin?…Babasız, Ümitsiz, ne kadar yavrucakların şimdi Sıyâh-ı mateme benzer terane-î îdi! Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir; Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlensin; Biraz güzellensin. Şu ru-yı zerd-i sefalet…Evet meserrettir Çocukların payı; lakin sevincinle Sevinmiyor şu yetim, … Devamını oku…Haluk’un Bayramı

Haluk’un İnancı

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Bir yaratıcı güç var, ulu ve akpak, kutsal ve yüce, ona vicdanla inandım. Yeryüzü vatanım, insansoyu milletimdir benim, ancak böyle düşünenin insan olacağına inandım. Şeytan da biziz cin de, ne şeytan ne melek var; dünya dönecek cennete insanla, inandım. Yaradılışta evrim hep var, hep olmuş, hep olacak, ben buna Tevrat'la, İncil'le, Kuran'la inandım. Tekmil insanlar … Devamını oku…Haluk’un İnancı

Han-ı Yağma

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Bu sofracık, efendiler – ki iltikaama muntazır Huzurunuzda titriyor – şu milletin hayatıdır Şu milletin ki mustarip, şu milletin ki muhtazır Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır… Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir Şu … Devamını oku…Han-ı Yağma

Küçük Asker

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Küçük asker, silah elde Kahramanca ilerliyor Karşısında bütün belde "Kahramanım, yaşa!" diyor… Küçük asker, küçük asker! Vatan senden hizmet ister. Vatan için çeker emek Herkes; bu borcu herkesin. Vatan demek ninen demek, Sen nineni sevmez misin?.. Küçük asker, küçük asker! Vatan senden şefkat ister. Vatan senden hayat umar, Sen yaşarsan o canlanır; Vatan için ölmek … Devamını oku…Küçük Asker

Mai Deniz

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Sâf ü râkit… Hani akşamki tegayyür heyecân? Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân, Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz, Uyuyor mâi deniz. Ben bütün bir gecelik cûş-i ahzânımla, O hayâlât-ı pêrişânımla Müteşekk', lâim, Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim… Yok, bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar Rûh-i mâsûmunu, ey mâi deniz; Âh, lâkin ne zarar; Ben bu gözlerle … Devamını oku…Mai Deniz

Matemzede

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Yine birlikte toplamışlardı On gün evvel bu hoş çiçeklerden Seni ey mevt! Kim hatırlardı O bahar hayatı süslerken? Şimdi yalnız, önünde boşluklar Düşünür hep o ayrılık demini… Pek bunaldıkça aldatır, oyalar Bu çiçeklerle reng-i matemini.

Öksüz

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

"Her gün mektebe gelirken Kulübesinin önünden Geçtiğiniz fakir kadın Pek hastadır, belki yarın Çocuğu öksüz kalacak; Bilmem onu kim alacak? Onlar için Dua edin!" – Bugün derste hocaefendi Bize bunları söyledi. Kuzum anne, Öksüz nedir? – Öksüz, Öksüz… Ah! Sen de bir Yarım öksüz değil misin? Büyüdün de onun için Söylüyorum; güzel ninen Kaç yıl … Devamını oku…Öksüz

Promete

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Kalbinde her dakika şu ulvi tahassürün minkar-ı âteşinini duy, dâima düşün: Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım? Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım?.. Yükselmek âsümâna ve gülmek, ne tatlı şey!.. Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa… Ey müştâk-ı feyz u nûr olan âti-i milletin meçhul elektrikçisi, aktâr-ı fikretin yüklen getir – ne varsa – … Devamını oku…Promete