' Süleyman Çelebi '

Tarih: 8 Ağu, 2012 Saat: 15:19 | Kategori: Süleyman Çelebi
Süleyman Çelebi

Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt, Başkent Bursa'da yaptırmağa başladığı 20 kubbeli Ulu Camii, 1399 yılında tamamlatmış, caminin imamlığına da Süleyman Çelebi' yi tayin etmişti.  Uzun boylu, saz benizli bu genç kimdi? Nasıl olmuştu da, Yıldırım Beyazıt gibi, olgun ve bilgin bir padişah, bunca imamlar arasından onu seçmişti? Bunu o günlerde soranlar çoktu ama, zaman geçtikçe bu […]

Tarih: 8 Ağu, 2012 Saat: 15:21 | Kategori: Süleyman Çelebi

Allah adın zikr idelüm evvelâ Vâcib oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, Her işi âsân eder Allah ana. Bir kez Allah dişe şevk ile lisan Dökülür cümle günâh misl-i hazan. Ism-i pâkin pâk,olur zikreyleyen Her murada irişür Allah diyen. ………………

Tarih: 8 Ağu, 2012 Saat: 15:24 | Kategori: Süleyman Çelebi

İşit imdi Mustafa mircanı Nice urundu saadet tacını. Göklere hem nice seyran kıldı ol Hak Te'âlâ hazretine buldu yol. Anda ol gördüğün âdem görmedi Kimse hem, ol irdüğüne irmedi. Enbiyâ ervahına indi nida Kim kılar Mustafa'ya ikdida. Önüne düşdü, ana oldu delil Aldı gitti Mustafa'yı Cebrail. Gördüler nurdan örülmüş nerdibân Nerdibandan oldular göğe revan. Ol […]

Tarih: 8 Ağu, 2012 Saat: 15:23 | Kategori: Süleyman Çelebi

Amine Hatun Muhammed ânesi K'ol sedeften doğdu ol dür danesi. Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn Çok alâmetler belürdü gelmedin. Ol nice kim doğdu ol Hayr ül beşer Anesi anda neler gördü neler.

Sayfa 1 - 11