' Seyrani '

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 12:03 | Kategori: Seyrani
Seyrani / Hayatı ve Eserleri

19. yüzyıl gizemci halk şiirinin büyük ustası, kuşkusuz, Seyrani'dir. Dahası, yergiciligi taşlamacılığı bir bakıma, gizemciliğini bastıran, haksızlığa, rüşvete, kıyıcılığa, toplumsal dengesizliklere, kaba sofuluğa, ahlaksızlığa karşı gözünü budaktan esirgemeden, korkmadan, çekinmeden savaşım veren, bu  arada inancasının gereklerini de bir yana itmeden, şiirsel yapıdan, söyleyişten uzaklaşmadan, etkin, kalıcı şiirlerini sazıyla halk içinde söyleyen güçlü bir ozan Seyrani. […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 12:23 | Kategori: Seyrani

Ateş vapurunu icat edenler Yelken açıp yel kadrini ne bilsin Süleyman'dır kuş dilini söyleyen Her Süleyman dil kadrini ne bilsin Hayvanlarda bir kaç çeşit fırkalar Kimi düzden aşar kimi yorgalar Necasete müştak olan kargalar Has bahçede gül kadrini ne bilsin Seyrani Baba'nın beli büküldü Ağzının içinde dişi söküldü Davut Nebi sadasından çekildi Saz çalmayan tel […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 12:26 | Kategori: Seyrani

Asırda acaip işler çoğaldı Bilmem bu işleri kimler ediyor Dünyayı hep rezil köpekler aldı Gelen ümeraya karşı gidiyor Biraz bahsedeyim ehl-i zamandan Yahşılar aşagı düştü yamandan Aralık itleri olmuş kumandan Uyuz it kurtlara kumand'ediyor Buğday unu beğenmiyor enikler İplikten aşağı düştü ipekler Hep sedire geçti itler köpekler Hanedan ayakta hizmet ediyor Koltuk kılı fark olmuyor […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 12:27 | Kategori: Seyrani

Efendim almış züğürtlük  Kaşa beni göze beni Sürükler yıl cepte dörtlük Yaz bahar kış güze beni Dedim: Züğürtlük çelebi Nedir ezdiğin sebebi Ben değilim yoğurt gibi Yağım çıkar öze beni Ateş belli yakışından Günlük belli kokuşundan Müflüslüğün yokuşundan Kurtar çıkar düze beni Dedi: Dinlemem ben çene Bakalım beş yüze bine Al da nişangahı dene Çeşmin […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 12:12 | Kategori: Seyrani

Eğlen hocam eğlen bir sualim var İz'an nedir erkan nedir yol nedir Seni bana gayet fazıl dediler İçerimde bir yaram var bil nedir Cennetin kapısın Sallallah açar Şeriat işini Muhammed seçer Seksen bin evliya yurdundan göçer Onları bekleten mutlu kul nedir Muhammed dinidir yaptığım tapı Bozulmaz Mevla'nın yaptığı yapı On iki bahçede kırk sekiz kapı […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 12:14 | Kategori: Seyrani

Evvel giymez iken ipek mintanı Geyersin eğnine çul yavaş yavaş Feragat kıl bırak aşk ü sevdayı Olma bir dlibere kul yavaş yavaş Heder olsa bir pul için her demin Muhannet babına basma kademin Emsaliyle konuşmayan ademin Altun ismi olur pul yavaş yavaş Soyundum libasım oldum uryanı Seyrettim köşeyi çarhı devranı Bu dünyanın işi bitti Seyrani […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 12:22 | Kategori: Seyrani

Eyvah fukaranın beli büküldü Medet ticaretin gücüne kaldık Eyiler alemden göçtü çekildi Bizler zamanenin piçine kaldık Rüşvet ile yarar hakim hücceti Hüccet ile alır kadı rüşveti Halk bilmiyor dini şer'i sünneti Bozuldu sikkenin tuncuna kaldık Sene bin iki yüz altmış beş tamam Okunur ezanlar boş bekler imam Seyrani bu nutkun sonu vesselam İnanın dünyanın ucuna […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 12:15 | Kategori: Seyrani

Gönül serden geçer yardan geçemez Bağlanmış ikrara kavi özlüyüm Her sözüm dinleyen özüm seçemez Sırat köprüsünden ince sözlüyüm Benim sözüm çürük değil sağ gibi Çürük sözler erir akar yağ gibi Üzerinden kervan geçer dağ gibi Yokuşluyum sanma beni düzlüyüm Yolcu ateş yanmak ile yol yanmaz Erenlerin dokuduğu çul yanmaz Cehennemde günah yanar kul yanmaz Ben […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 12:10 | Kategori: Seyrani

Hak yolunda gidenlerin Asa olsam ellerine Er pir vasfın edenlerin Kurban olsam dillerine Torunuyuz bir dedenin Tohumuyuz bir bedenin Münkir ile cenk edenin Silah olsam ellerine Bir üstada olsam çırak Bir olurdu yakın ırak Kemiğimi yapsam tarak Yar saçının tellerine Vücudumu kavursalar Yönüm yare çevirseler Harman edip savursalar Muhabbetin yellerine Vakit kalmadı durmağın Kaldır Seyrani […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 12:20 | Kategori: Seyrani

Mahkeme meclisi icat olduğu Çeşme-i rüşvetin akmaklığından Kaza bela ile alem dolduğu Kazların kadıya uçmaklığından Selefin rüşvetle hüccet yazması Halefin anlayıp hükmün bozması Yıkılan binanın birden tozması Asıl sermayenin topraklığından Asıl sermaye-i niyabetleri Emval-i eytamdır ticaretleri Davet-i rüşvete icabetleri Sıdk ile gönlünün alçaklığından Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü Çobanın südedir koyun güttüğü Toprağın Habil'i kabul ettiği […]

Sayfa 1 - 212