Kategori Şeyh Galip

Şeyh Galip adlı şaire ait tüm şiirlere, hayatı hakkındaki bilgilere, şair hakkındaki yorumların yer aldığı sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Gazel – Şeyh Galip

Gencinen olsam vîrân edersin Âyînen olsam hayrân edersin. Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna Baksan ne işler seyrân edersin Sâkî kerâmet sende…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Şarkı – Şeyh Galip

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni Ben bu sözden dönmezem devr…