Nigâr Hanım – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Nigâr Hanım; (1856 İstanbul – 1918 İstanbul) Türk şair. Babası, 1848 Macar İhtilali mültecilerinden, Macar asıllı Osman Paşa’dır. Öğrenimini Fransız mektebinde yaptı. Özel olarak Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri aldı. Çocuk yaşında iken şiir yazmaya başladı. Fransızca dilini ve Fransız edebiyatını çok iyi bilmekteydi. Zamanının kibar aleminin en seçkin siması olarak bilinmekteydi. Fransız salonlarını andırır … Devamını oku…Nigâr Hanım – Hayatı ve Eserleri

Eylül Sabahı – Nigâr Hanım

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Her şeb bu sevahilde, bu yerlerde bütün gün Dildar-ı tefekkürle geçer vakt-i hazinim Kalb-i gamimim Pek ona düşkün Ettikçe şu eylül sabahındaki o rikkat Hem kalbimi, hem fikrimi, hem ruhumu tehyic Hep bu taravet Aşkımı tervih Eyler gibi ondan bana her lahzada bir hu Bir bu-yi muhabbet getirir mühtez-ü perran Gönlüme darü Nefha yi canan … Devamını oku…Eylül Sabahı – Nigâr Hanım

Münacaat – Nigâr Hanım

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Ey İlâh-ı kâinat, ey masdar-ı sun’-ı kemâl Varlığındır var olan, yoktur o varlıkta zevâl.. Ey cenâb-ı kibriyâ, bizler gibi âcizlere, Kibriyâ-yı Zât’ını mümkün müdür etmek hayâl?!. Daima Allah’tır kalbimde tesbih ettiğim, Bârğâh-ı lütfuna çıkmaz mı bu feryâd-ı bâl? Pür-günâhım, pür-günâh olmakla mağrurum buna, Şevk-ı afvındır sebeb, afv isterim, ey Zü’l-Celâl! Rahmetinden kat’-ı ümmîd etmeyi men’ … Devamını oku…Münacaat – Nigâr Hanım

Bir Daha Söyle – Nigâr Hanım

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Yegane sevdiğin âlemde ben miyim simdi? Sahih ben miyim artık muhatab-ı askın? Bütün o hiss-i amik-i fuad-ı pür sevkin O ibtila-yi ezel, o alaik-i ebedi Benim mi şahsıma mahsur? Bir daha söyle. O sanihat-ı hazinin, o beyyinat-ı gâmın Sahih, mülhimi hep ben miyim, bugün söyle. Tahassüsatını, efkarını bütün söyle. Getir şu kalbime dök varsa sevdiğim, … Devamını oku…Bir Daha Söyle – Nigâr Hanım