' Nigâr Hanım '

Tarih: 1 Eki, 2013 Saat: 12:58 | Kategori: Nigâr Hanım

Nigâr Hanım; (1856 İstanbul – 1918 İstanbul) Türk şair. Babası, 1848 Macar İhtilali mültecilerinden, Macar asıllı Osman Paşa'dır. Öğrenimini Fransız mektebinde yaptı. Özel olarak Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri aldı. Çocuk yaşında iken şiir yazmaya başladı. Fransızca dilini ve Fransız edebiyatını çok iyi bilmekteydi. Zamanının kibar aleminin en seçkin siması olarak bilinmekteydi. Fransız salonlarını andırır […]

Tarih: 1 Eki, 2013 Saat: 13:18 | Kategori: Nigâr Hanım
Bir Daha Söyle - Nigâr Hanım

Yegane sevdiğin âlemde ben miyim simdi? Sahih ben miyim artık muhatab-ı askın? Bütün o hiss-i amik-i fuad-ı pür sevkin O ibtila-yi ezel, o alaik-i ebedi Benim mi şahsıma mahsur? Bir daha söyle. O sanihat-ı hazinin, o beyyinat-ı gâmın Sahih, mülhimi hep ben miyim, bugün söyle. Tahassüsatını, efkarını bütün söyle. Getir şu kalbime dök varsa sevdiğim, […]

Tarih: 1 Eki, 2013 Saat: 13:03 | Kategori: Nigâr Hanım
Eylül Sabahı - Nigâr Hanım

Her şeb bu sevahilde, bu yerlerde bütün gün Dildar-ı tefekkürle geçer vakt-i hazinim Kalb-i gamimim Pek ona düşkün Ettikçe şu eylül sabahındaki o rikkat Hem kalbimi, hem fikrimi, hem ruhumu tehyic Hep bu taravet Aşkımı tervih Eyler gibi ondan bana her lahzada bir hu Bir bu-yi muhabbet getirir mühtez-ü perran Gönlüme darü Nefha yi canan […]

Tarih: 1 Eki, 2013 Saat: 13:06 | Kategori: Nigâr Hanım
Münacaat - Nigâr Hanım

Ey İlâh-ı kâinat, ey masdar-ı sun'-ı kemâl Varlığındır var olan, yoktur o varlıkta zevâl.. Ey cenâb-ı kibriyâ, bizler gibi âcizlere, Kibriyâ-yı Zât'ını mümkün müdür etmek hayâl?!. Daima Allah'tır kalbimde tesbih ettiğim, Bârğâh-ı lütfuna çıkmaz mı bu feryâd-ı bâl? Pür-günâhım, pür-günâh olmakla mağrurum buna, Şevk-ı afvındır sebeb, afv isterim, ey Zü'l-Celâl! Rahmetinden kat'-ı ümmîd etmeyi men' […]

Sayfa 1 - 11