Kategori Nef.i

Nef.i adlı şaire ait tüm şiirlere, hayatı hakkındaki bilgilere, şair hakkındaki yorumların yer aldığı sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Nef’i – Hayatı ve Eserleri

(1575-1635)(17. yüzyılda Divân şâirleri) Türk divan şiirinin en büyük ustalarından biri olan Nef’î, Erzurum’un Hasankale bucağında doğdu. Asıl adı Ömer’dir.…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Gazel – Nef’i

Bir dolu nûş et, şarab-ı nab gelsün çeşmine Mest olursan nâza başla hab gelsün çeşmine. Gamzene pür-tâb iken takat getirmez…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Gazel – Nef’i

Tutî-i mucize-gûyem ne disem iâf değil Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana Ehl-i dil…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Kaside – Nef’i

Esti nesîm-i nevbahar açıldı güller subh-dem, Açsın bizim de gönlümüz, sakıy medet; sun câm-ı Cem. Erdi yine ürdibehişt, oldu hava…