Nef’i – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

(1575-1635)(17. yüzyılda Divân şâirleri) Türk divan şiirinin en büyük ustalarından biri olan Nef’î, Erzurum’un Hasankale bucağında doğdu. Asıl adı Ömer’dir. Babası Ah-med Bey, Kırım Hanı Canıbeg Giray’ın nedimi idi. Kırım Hanı’na sunduğu kaside ve şiirlerden onun da bir şair olduğu anlaşılıyor. Doğum tarihi kesin değildir. İyi bir öğrenim görmüş olan Nef’î, Arapça ve Farsça biliyordu. … Devamını oku…Nef’i – Hayatı ve Eserleri

Gazel – Nef’i

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Bir dolu nûş et, şarab-ı nab gelsün çeşmine Mest olursan nâza başla hab gelsün çeşmine. Gamzene pür-tâb iken takat getirmez âftâb Bade aklı var ise bitâb gelsün çeşmine. Hüsnünü bilmek dilersen bir nefes mir’ata bak Attabın pertevi, mehtâb gelsün çeşmine Aşık isen ağlamakla bitmez iş, bir çare gör Sen gerek yaş dök, gerek hûnâb gelsün … Devamını oku…Gazel – Nef’i

Gazel – Nef’i

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Tutî-i mucize-gûyem ne disem iâf değil Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil. Yine endişe bilür Kadr-i dür-i güftarım Rüzigâr ise denî dehr ise sarraf değil Girdi miftah-ı der-i genc-i ma’âni elime Âleme bezl-i güher eylesem itiâf değil. Levh-ı mahfuz-ı sühandır dil-i pâk-ı Nef’î … Devamını oku…Gazel – Nef’i

Kaside – Nef’i

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Esti nesîm-i nevbahar açıldı güller subh-dem, Açsın bizim de gönlümüz, sakıy medet; sun câm-ı Cem. Erdi yine ürdibehişt, oldu hava anber-sirlşt, Âlem behişt ender behişt, her gûşe bir bağ-ı irem. Gül devri ayş eyyamıdır, zevk u safa hengflmıdır, Âşıkların bayramıdır bu mevsim-iferhunda-dem. Dönsün yine peymaneler, olsun tehî humhâneler, Rakseylesln mestflneler, mıtrıblar ettikçe nagem. Bu demde … Devamını oku…Kaside – Nef’i