Hürriyet Kasidesi

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü … Devamını oku…Hürriyet Kasidesi

Vatan Şarkısı

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Amalimiz afkarımız ikbal-i vatandır Ser-haddimize kal'e bizim hâk-i bedendir Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir Gavgaada şehadetle bütün kâm alırız biz Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda Can kokusu geçmez ovamızda dağımızda Her gûşede bir şîr yatar toprağımızda Gavgaada şehadetle bütün kâm alırız biz Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz Osmanlı adı … Devamını oku…Vatan Şarkısı

Vatan Türküsü

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

İşte adû, karşıda hâzır-silah, Arş yiğitler vatan imdâdına. Arş ileri, arş bizimdir felah, Arş yiğitler, vatan imdâdına! Cümlemizin vâlidemizdir vatan, Herkesi lûtfuyla odur besleyen; Bastı adû göğsüne biz sağ iken, Arş yiğitler, vatan imdâdına! Şân-ı vatan, hıfz-ı bilâd û ibâd, Etmededir süngünüze istinâd; Milleti eyler misiniz nâ-murad, Arş yiğitler, vatan imdâdına! Rehberimiz gayret-i merdânedir, Her … Devamını oku…Vatan Türküsü

Beyitler

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Sana senden gelir bir işte 'dâd' lâzımsa Zaferden ümidin kes gayriden imdad lâzımsa. Yüksel ki yerin bu yer değildir; Dünyaya gelmek hüner değildir. Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır. Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır

Hırrenâme

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

(1872'de mizah dergisi Diyojen'de yayınlanan ve Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'yı yeren hicviye) Kedimin her gece böbrekle dolardı sepeti Yok idi Ni'metinin râhatının hiç adedi Çeşmi şehlâ nigehi fârik iken nik ü bedi Sardı etrafını bin dürlü adular Kedimi gaflet ile fare-i idbâr yedi Buna yandı yüreğim âh kedi vâh kedi. Keyfi gelse bıyığın oynatarak mırlar … Devamını oku…Hırrenâme

Kıt’alar

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

I Eylemem ölsem de kızbi ihtiyar, Doğruyu söyler gezer bir şairim. Bir güzel mazmun bulunca, Eşrafa, Kendimi hicveylemezsem kafirim! II Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için, Gelmesin reddeylerim billahi öz kardeşimi. Gözlerim ebna-yi ademden o rütbe yıldı kim, İstemem ben fatiha, tek çalmasınlar taşımı III Vakt-i, istibdatta söz söylemek memnu idi; Ağlatırtırdı ağzını açsan hükümet … Devamını oku…Kıt’alar

Yoktur

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Gül ruhluların misali yoktur. Hurşidin o rengi âli yoktur. Ağyar ile ülfet etmek ister Ben ölmeden ihtimali yoktur. Cevretme değil fedayı aşka, Öldürse dahi vebali yoktur. Allah'adır istinadım ancak Nevi beşerin kemali yoktur.

Namık Kemal – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu, 2 Aralık 1888’de Sakız Adası’nda öldü. Asıl adı Mehmed Kemal. Namık adını ona şair Eşref Paşa verdi. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa’nın yanında, Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsça … Devamını oku…Namık Kemal – Hayatı ve Eserleri