' Namık Kemal '

Tarih: 27 Oca, 2012 Saat: 17:45 | Kategori: Namık Kemal
Namık Kemal / Hayatı ve Eserleri

21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğdu, 2 Aralık 1888'de Sakız Adası'nda öldü. Asıl adı Mehmed Kemal. Namık adını ona şair Eşref Paşa verdi. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa'nın yanında, Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsça […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 19:29 | Kategori: Namık Kemal

Sana senden gelir bir işte 'dâd' lâzımsa Zaferden ümidin kes gayriden imdad lâzımsa. Yüksel ki yerin bu yer değildir; Dünyaya gelmek hüner değildir. Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır. Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 19:35 | Kategori: Namık Kemal

(1872'de mizah dergisi Diyojen'de yayınlanan ve Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'yı yeren hicviye) Kedimin her gece böbrekle dolardı sepeti Yok idi Ni'metinin râhatının hiç adedi Çeşmi şehlâ nigehi fârik iken nik ü bedi Sardı etrafını bin dürlü adular Kedimi gaflet ile fare-i idbâr yedi Buna yandı yüreğim âh kedi vâh kedi. Keyfi gelse bıyığın oynatarak mırlar […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 19:26 | Kategori: Namık Kemal

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 19:37 | Kategori: Namık Kemal

I Eylemem ölsem de kızbi ihtiyar, Doğruyu söyler gezer bir şairim. Bir güzel mazmun bulunca, Eşrafa, Kendimi hicveylemezsem kafirim! II Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için, Gelmesin reddeylerim billahi öz kardeşimi. Gözlerim ebna-yi ademden o rütbe yıldı kim, İstemem ben fatiha, tek çalmasınlar taşımı III Vakt-i, istibdatta söz söylemek memnu idi; Ağlatırtırdı ağzını açsan hükümet […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 19:27 | Kategori: Namık Kemal

Amalimiz afkarımız ikbal-i vatandır Ser-haddimize kal'e bizim hâk-i bedendir Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir Gavgaada şehadetle bütün kâm alırız biz Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda Can kokusu geçmez ovamızda dağımızda Her gûşede bir şîr yatar toprağımızda Gavgaada şehadetle bütün kâm alırız biz Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz Osmanlı adı […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 19:28 | Kategori: Namık Kemal

İşte adû, karşıda hâzır-silah, Arş yiğitler vatan imdâdına. Arş ileri, arş bizimdir felah, Arş yiğitler, vatan imdâdına! Cümlemizin vâlidemizdir vatan, Herkesi lûtfuyla odur besleyen; Bastı adû göğsüne biz sağ iken, Arş yiğitler, vatan imdâdına! Şân-ı vatan, hıfz-ı bilâd û ibâd, Etmededir süngünüze istinâd; Milleti eyler misiniz nâ-murad, Arş yiğitler, vatan imdâdına! Rehberimiz gayret-i merdânedir, Her […]

Tarih: 19 Ara, 2011 Saat: 19:38 | Kategori: Namık Kemal

Gül ruhluların misali yoktur. Hurşidin o rengi âli yoktur. Ağyar ile ülfet etmek ister Ben ölmeden ihtimali yoktur. Cevretme değil fedayı aşka, Öldürse dahi vebali yoktur. Allah'adır istinadım ancak Nevi beşerin kemali yoktur.

Sayfa 1 - 11