' Kaygusuz Abdal '

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 18:47 | Kategori: Kaygusuz Abdal
Kaygusuz Abdal / Hayatı ve Eserleri

Yaşamıyla ilgili çeşitli görüşler ileri sürülen ozanlardan biri de Kaygusuz Abdal'dır. Doğum tarihi de ölüm tarihi de, öldüğü yer de, bugün bile, tartışmalı görülüyor. Kaygusuz Abdal'ın doğum yılı ile yaşadığı dönem üzerinde dört ayrı görüş ileri sürülmektedir. Son yapılan araştırmalardan çıkarılan, ama kesin  olmayan sonuçlara göre, Kaygusuz Abdal'ın yaşamını şöylece özetleyebiliriz: Kaygusuz Abdal'ın doğum yılı […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 19:02 | Kategori: Kaygusuz Abdal

Ademi balçıktan yuğurdun yaptın Yapıp da n'eylersin bundan sana ne? Halk ettin insanı cihana saldın Salıp da neylersin bundan sana ne? Bakkal mısın terazuyu n'eylersin İşin gücün yoktur gönül eğlersin Kulun günahını tartıp n'eylersin Geçiver suçundan bundan sana ne? Katran kazanını döküver gitsin Mü'min olan kullar didara yetsin Emreyle yılana tamuyu yutsun Söndürsün tamuyu bundan […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 19:09 | Kategori: Kaygusuz Abdal

Allah Tanrı Yaradan Gel içegör cur'adan Yar ile yar olagör Çıksın ağyar aradan. Bekle gönül bostanın Susığırı girmesin Key sakın uçurursun Kandili minareden. Fil yükün karıncaya Yükletme çekebilmez La'l ü gevher kıymetin Umma seng-i hareden. Hacca vardım der isen Kanda vardın hacca sen Kılavuzsuz kuş uçmaz Bunca dağ ü dereden. Hacca varan kişinin Gönül yapmak […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 19:04 | Kategori: Kaygusuz Abdal

Ben bu derde düşeli bu sakalı kırkarım Dost ila bilişeli bu sakalı kırkarım. Ben kırkarım o biter çimende bülbül öter Usta berber der yeter bu sakalı kırkarım. Aşka olup mülazım bilindi cümle razım Gayrı sakal ne lazım bu sakalı kırkarım. Ben çalarım tanbura giyinirim tennure Hak çerağın uyara bu sakalı kırkarım. Var mı bunda bir […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 19:07 | Kategori: Kaygusuz Abdal

Beylerimiz elvan elvan üstüne Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya Urum abdalları postun eğnine Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya Urum abdalları gelir dost deyi Eğnimizde aba hırka post deyi Hasteleri gelir derman isteyi Sağlar gelir şahım Abdal Musa'ya Hind'den bazerganlar gelir yayınır Pişer lokmaları açlar doyunur Bunda aşıkları gelir soyunur Etler gelir şahım Abdal Musa'ya Meydanın […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 19:00 | Kategori: Kaygusuz Abdal

Bir kaz aldım ben karıdan Boynu da uzun borudan Kırk abdal kanın kurutan Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz. Sekizimiz odun çeker Dokuzumuz ateş yakar Kaz kaldırmış başın bakar Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz. Kaza verdik birkaç akça Eti kemiğinden pekçe Ne kazan kaldı ne kepçe Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz. Kaz değilmiş bu be azmış […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 18:52 | Kategori: Kaygusuz Abdal

Bu fidem dedikleri El ayakla baş değil, Âdem mânaya derler Suret ile kaş değil. Gerçi et ve deridir Cümlenin serveridir. Hakk'ın kudret sırrıdır Gayra bakmak hoş değil. Âdem manâyı mutlak Âdemdedür nutkı Hak Âdem'den gafil olma O hayâl ya düş değil. Âdem gerek su gibi Arı olsa arınsa Âdem oldur iy hoca Nefsi de serkeş […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 19:05 | Kategori: Kaygusuz Abdal

Eksik avradın kötüsü dizini dikip oturur İşinin kolayın bulmaz yüzünü yıkıp oturur Boğaza takmış akıkin aşına bulmaz kekiğin Yeni donunun söküğün dizine takıp oturur Ayağında meşin mesi kolunda gümüşün başı Soyunmaya elbisesi taşraya bakıp oturur Yata yata karnı şişer eşinin başında işer Bitler kanatkanıp uçar sirkeye bakıp oturur Çocuklar oynar aşığı köpekler yutar bulaşığı Karga […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 18:53 | Kategori: Kaygusuz Abdal

Kaplu kaplu bağalar kanatlanmış uçmağa Kertenkele derilmiş Kırım suyun geçmeğe. Kelebek ok yay almış, ava, şikâra çıkmış Donuzları korkudur ayuları koçmağa. Ergene'nin  köprüsü  susuzluktan  bunalmış Edirne minaresi eğilmiş su içmeğe. Allah'ımın dağında üç bin balık kışlamış Susuzluktan bunalmış kanlı ister göçmeğe. Leylek koduk doğurmuş ovada zurna çalar Balık kavağa çıkmış söğüt dalın biçmeğe. Kelebek buğday […]

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 18:55 | Kategori: Kaygusuz Abdal

Koyun bile yeticeğiz Sürmeğe de yarağ olur Beşyüzünü satıcağız Harçlanmağa gereğ olur Berktir erenler barusu Bine sayılır birisi Ell'iki teke derisi Papucuma yorağ olur Bin batman olsa kazan Ustager degil mi düzen Hayranlık esince cana Bengilik de gereğ olur Doymaz isen yalvar Hakk'a Nazar kıl bucağa yüke Onsekiz kalınca yuka Tam gönlümce gevreğ olur Kaygusuz […]

Sayfa 1 - 212