' Katibi '

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 9:14 | Kategori: Katibi
Katibi / Hayatı ve Eserleri

Yaşamıyla ilgili çok az bilgimiz olan halk ozanlarımızdan biri de Katibi'dir. Bir şiirindeki "Halin nedir desen Katip Osmana" dizesinden asıl adının "Osman" olduğu anlaşılıyor. Evliya Çelebi'nin "Seyahatnamesi"nde sözü geçen saz ozanlarından. Bu yüzden 17. yüzyılda yaşadığı sonucuna varılıyor. Evliya Çelebi'nin yazdığına göre Katibi koyun ticareti yaparmış. "Katibi" takma adını almasından okur yazarlığının olduğu saptanıyor. 4. […]

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 9:23 | Kategori: Katibi

Aceb ahir zaman oldu gaziler Büyük küçük birbirini beğenmez Her mümin münafık cennet arzular Tanrı nasib ettiğini beğenmez. Kediler köpekler ile savaşır Micik deyü çarşı çarşı dolaşır Nekbeti'si ehl-i ırza ulaşır Orospular kendi erin beğenmez. Teklif ister bülbül güle konmağa Pervaneler düşüp şem'a yanmağa Oğlancıklar iştahından binmeğe Doru ister atın kır'ın beğenmez. Babası anası koyun […]

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 9:19 | Kategori: Katibi

Deli gönül melul olup gam yeme Ağlamanın elbet gülmesi vardır Aduya intikam kalır mı böyle Herkes ettiğini bulması vardır. Hak için ibadet eden sadıklar Mertebesin bulur bağrı yanıklar Bivefa dilberi seven aşıklar Gahi böyle melul olması vardır. Bu aşk dedikleri bir yoldur ince Bülbüle cevr eder bir gül-i gonce Bir güzelin kendi gönlü olunca Tenhaca […]

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 9:17 | Kategori: Katibi

Gurbet ele düştü yolum Ağlayıp gezer yürürüm Efkar ile deli gönlüm Dağlayıp gezer yürürüm. Oldum işimden avare Yakarım sinemi nare Gönlümü zülf-i dildare Bağlayıp gezer yürürüm. Dağlar başı oldu yurdum Günden güne artar derdim Ben kara gözlümü gördüm Sızlanıp gezer yürürüm.. Anlatamam melalimi Göz görmesin meralimi Halden bilene halimi Söyleyip gezer yürürüm. Katibi içelden camı […]

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 9:25 | Kategori: Katibi

Gönül aşk atına binelden beri Muhabbet menzilin alagelmiştir Pervane-veş şem'a yahaldan beri Benzimiz sararıp solagelmiştir. Rûz u şeb fikrimiz sevgili yârda Ciğer kebab oldu hasret-i nârda Bu garib bülbülün evvelbaharda Muradın almağa gülegelmiştir. Dertli bülbül bahçalarda bağlarda Figan eyler yaz geldiği çağlarda Mor sünbüllü gönce güllü dağlarda Ferhat Şirin'ini bulagelmiştir. Bu gurbette ayrılığın elinden Deryalar […]

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 9:21 | Kategori: Katibi

Yüzünde harami benler saçılmış Var ise can ister kulundan senin Hüsnünün baharı taze açılmış Emreyle dereyim gülünden senin. Her zaman ayine yüzüm sürdükçe İltifat edersin bizi gördükçe Var ol cihan içre dünya durdukça Geçmesin adular yolundan senin. Bendeni seversin gayetle amma Ben dahi severim ey melek-sima Bilirim aşıksın destinde hüma Baz eksik olmasın kolundan senin. […]

Sayfa 1 - 11