' Kadı Burhaneddin '

Tarih: 5 Ağu, 2012 Saat: 21:10 | Kategori: Kadı Burhaneddin
Kadı Burhaneddin

Kadı Burhaneddin (1345-1398) Kayseri'de doğdu. Kayseri kadısı babasından (Şemseddin Mehmed) küçük yaşta Arapça ve Farsça öğrendi. Mısır, Hicaz ve Halep'te tanınmış bilim adamlarından ders aldı. Babasının ölümü üzerine (1364) Kayseri'ye döndü. Kayseri emiri Eretnaoğullarından Mehmed Bey'in kızıyla evlendi. Önce kadı, sonra Eretnaoğulları yönetimine vezir oldu (1365). Sivas'ta emirliğini ilan ederek (1381) on sekiz yıl egemenliğini […]

Tarih: 5 Ağu, 2012 Saat: 21:17 | Kategori: Kadı Burhaneddin

Şâha [ey şah] sinün cemâlüni göreyüm andan [sonra] öleyim Susamışam visâlüne [kavuşmana] ireyüm andan öleyim. Bunca zemân lebün [dudağın] içün saçun karanusındayam [karanlığındayım] Âb-ı hayât kandadur [nerededir] sorayum andan öleyim. Dün gice düşde ben sini binüm ile görür idüm Bu düşümün tabirini yorayum andan öleyim. Bezm-i ezelde [yaratılış öncesinde, ruhların, Tanrı'nın güzelliğiyle kendinden geçmesi] ireli […]

Tarih: 5 Ağu, 2012 Saat: 21:18 | Kategori: Kadı Burhaneddin

Gözümden ahan yaşlara tûfan niçe benzer Yürekden olan kanlara umman niçe benzer. Gönlüme ki ışkun sanemâ [ey put] kürsi kılupdur İnanımazam taht-ı Süleyman niçe benzer. Yâkût ağızunda göreli dürr-i hoş-âbı [parlak incileri] Göze gönüle deniz ile kân [madenocağı, kaynak] niçe benzer. Bir şem' [mum] alıban [alarak] ben de seni isderem [ararım] iy dost Sıdkuma [bağlılığıma] […]

Tarih: 5 Ağu, 2012 Saat: 21:19 | Kategori: Kadı Burhaneddin

İy yârenler yâr yolına nem kaldı ki yanmamışam Bunca ki yandum yanaram billah ki usanmamışam. Hammâri [şarapçı] gözinden anun bir tolu ayağ [kadeh] işmişem Andan berü serhoşam uş [işte] hiç dahı uyanmamışam. Can diledi benden gözün akl u gönül virdüm bile Tanrım tanuh [tanık] ben cân içün ma’şûka [ey sevgili] yacanmamışam [sakınmamışım]. Lutf eyleyüp sen […]

Sayfa 1 - 11