' İsmail Hikmet Ertaylan '

Tarih: 28 May, 2013 Saat: 13:21 | Kategori: İsmail Hikmet Ertaylan

İsmail Hikmet Ertaylan edebiyat tarihçisi, yazar, akademisyendir. 1889 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesinde, yüksek öğrenimini ise Mülkiye Mektebinde tamamladı. İlk vazifeye Düyun-ı Umumiye kaleminde başladı. Galatasaray Lisesi ve Robert Koleji edebiyat öğretmenliği, Hariciye Nezareti Matbuat Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Kalemi Mümeyyizliği görevinde bulundu. Bir Süre Azerbaycan Bakü Üniversitesi'nde Edebiyat Tarihi Öğretim Üyeliği, Yüksek […]

Tarih: 28 May, 2013 Saat: 13:26 | Kategori: İsmail Hikmet Ertaylan
Öğretmen Marşı - İsmail Hikmet Ertaylan

Alnımızda bilgilerden bir çelenk, Nura doğru can atan Türk genciyiz. Yer yüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk; Korku bilmez soyumuz. Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. Candan açtık cehle karşı bir savaş, Ey bu yolda ant içen genç arkadaş! Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş; Durma durma koş. Şanlı yurdum, her […]

Sayfa 1 - 11