' İbrahim Şinasi '

Tarih: 8 Ağu, 2012 Saat: 14:43 | Kategori: İbrahim Şinasi

(1826-1871) İbrahim Şinasi Efendi, Avrupaî Türk edebiyatının öncüsü, kurucusudur. Şinasi, İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci. İbrahim Şinasi, 5 Ağustos 1826'da İstanbul'da doğdu. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa, 1829'da Osmanlı-Rus Savaşı sırasında vurularak ölünce, annesi onu yakınlarının desteğiyle büyüttü. Şinasi, ilköğretimini Mahalle Sıbyan Mektebi'nde […]

Tarih: 8 Ağu, 2012 Saat: 14:48 | Kategori: İbrahim Şinasi

Her kim ki olur yıldızı düşkün          Göstermez ona devri felek gün            Kişiye her işi alâ görünür                   Kuzguna yavrusu anka görünür Göğe mi erdi başım yeryüzüne indimse Var mıdır bencileyin yıldızı düşkün kimse?

Tarih: 8 Ağu, 2012 Saat: 14:47 | Kategori: İbrahim Şinasi

Gören saçın arasında yüzün parıltısını Sanır ki kara bulutun içinde gün doğmuş Yanında kan ile yaş içre kaldığım görtip Demez mi kim: "birini, şu kızı suya boğmuş".

Tarih: 8 Ağu, 2012 Saat: 14:46 | Kategori: İbrahim Şinasi

Askerlerin hazır silâh Kuvvetlenir sulh ü salâh Devlet budur feyz ü felah Meşhur olur bu ıstılah. Askerlerin kişverküşa Abdülmecit Han çok yaşa! Orduların etse sefer Yol gösterir avn ü zafer; Mansur olur her bir nefer Düşman kalır bftab ü fer Askerlerin kişverküşa Abdülmecit Han çok yaşa! Gazi olan gayretkeşan Almaktadır senden nişan Yıldız gibi pertevfeşan […]

Tarih: 8 Ağu, 2012 Saat: 14:45 | Kategori: İbrahim Şinasi

Hak-teala azamet aleminin padişehi La-mekandır olamaz devletinin taht-gehi. Hasdır zat-ı ilahisine mülk-i ezeli Bi-hudud anda olan kevkebe-i lemyezeli. Eser-i hikmetidir yerle göğün bünyadı Dolu boş cümle yed-i kudretinin icabı. İzzet ü şanını takdis kılar cümle melek Eğilir secde eder piş-i celalinde felek. Emri vech üzre yer eyler gece gündüz hareket Değişir tazelenir mevsim-i feyz ü […]

Sayfa 1 - 11