Hayali – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

( ? – 1556) Onaltıncı yüzyılın kudretli şairlerinden biri olan Hayâlî’nin doğum yılı bilinmiyor. 1556 da Edme’de bir sancak beyi olarak öldü. Asıl adi Mahmud’dur. Hayalî, Selânik yakınındaki Vardar Yenice’sinde doğmuştur. Şiir sanatına çocuk yaşta başlamış, bir süre derbeder gençlik hayatı yaşamış, sonra, Haydarî şeyhi Baba Ali Mest’in müridi olmuştur. Şeyhi ile birlikte İstanbul’a gelen … Devamını oku…Hayali – Hayatı ve Eserleri

Gazel – Hayali

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Cihan-ârâ cihan içindedir, arayı bilmezler, Ol mâhiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Harabad ehline dûzah azabın anma ey zâhid Ki bunlar ibn-i vakt oldu, gamı feryadı bilmezler. Şafak-gün kan içinde dağını seyretse âşıklar Güneşde zerre görmezler, felekde ayı bilmezler. Hamîde katlerine rişte-i eski takup bunlar Atarlar tîr-i maksûdı, nedendür yayı bilmezler. Hayalî, fakr şalına çekenler … Devamını oku…Gazel – Hayali

Leylam Gelir Deyü – Hayali

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Leylam gelir deyü yollar gözledim Gelmedi gözümde kaldı hayali Gizli sırrım beyan etmem gizlerim Serimi sevdaya saldı hayali Yarim biçare olduğumu bilmiş Çifte benler beyaz gerdana inmiş Bu gece seyrettim beyazlar giymiş Salındı karşıma geldi hayali Yarimin sevdası vardır başımda Uyansam karşımda yatsam düşümde Ne canibe gitsem bile peşimde Benim ile yoldaş oldu hayali Der … Devamını oku…Leylam Gelir Deyü – Hayali

Turnam Gider Olsan – Hayali

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Turnam gider olsan bizim ellere Vezir Ardahan’dan göçtü diyesin Karşı geldi Kızılbaşın Hanları Çıldır’da da döğüş oldu diyesin Al kana boyandı Çıldır dağları Gaziler diktiler… tuğları Gözü kanlı Diyarbekir beyleri Din yoluna şehit düştü diyesin Çamur dize çıktı kan ile yaştan Atlar dalmaz oldu serilen leşten Kaleler yığıldı kesilen baştan Ak gövdeler kana battı diyesin … Devamını oku…Turnam Gider Olsan – Hayali