' Gevheri '

Tarih: 5 Şub, 2012 Saat: 20:03 | Kategori: Gevheri
Gevheri / Hayatı ve Eserleri

Gevheri'nin yaşamı da birtakım söylentilere, olabilirliklere dayandınlarak aydınlatılmak isteniyor. Kırım Hanı 1. Selim Giray'ın İstanbul'a gelişinde yazdığı şiirdeki "saygılı tutum"undan onun Kırımlı olduğu sonucuna varan incelemeciler var. Önceleri asıl adının "Mustafa" olduğu sanılırken, sonradan bir şiirindeki "Bir kemter kulundur Garip Mehemmed" dizesinden adının "Mustafa" değil. "Mehmed" olduğu ileri sürülmüştür. Gene bulunan şiirlerinin incelenmesinden varılan sonuçlara […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 20:23 | Kategori: Gevheri

Ala gözlü nazlı dilber Seni kandan sakınırım Kandan değil hey efendim Seni candan sakınırım. O yana bu yana bakma Beni ateşlere yakma Elini koynuna sokma Seni senden sakınırım. Gevheri der ben bir merdim Yüreğimden çıkmaz derdim Sen bir kuzu ben bir kurdum Seni benden sakınırım.

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 20:26 | Kategori: Gevheri

Bad-ı saba sevdiğime gidersen Ol güneş yüzlüye var selam söyle Sevap kazanırsın hizmet edersen Aman karşısında dur selam eyle. Ardımdaki karlı dağlar diyesin Çeşmim yaşı her dem çağlar diyesin Derunden ah edip ağlar diyesin Benimçün hatırın sor selam eyle. Selamımı dünden düne değşirme Varıp bir nadan eline düşürme Gül cemalin görüp kendin şaşırma Aklını başına […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 20:11 | Kategori: Gevheri

Behey dilber sana gönül vereli Bana hasm olmadık kullar mı kaldıü Dasitan eyledin illere beni Halim söylemedik diller mi kaldı. Ferhad gibi yol eyledik dağları ü Hangi yar güldürmüş ağlayanları Şimdi viran oldu dostun bağları Yad eller değmedik güller mi kaldı. Böyle dilber gelmemiştir devrana Şimdiki hublara yoktur bahane Bir rüzgar musallat oldu cihana Meyvesin […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 20:09 | Kategori: Gevheri

Bizden selam olsun gül yüzlü yare Salınıp sevdiğim bağlara gelsin Severim dilberi elde ne çare Yürekte eriyen dağlara gelsin. Sevda derler bir acayip dengim var Güzeller giyecek şali rengim var Bugün benim adüvlerle cengim var Kılıçlar bilensin zağlara gelsin. Ne kadar cevr etse şikayet etmem Öperim koçarım hiyanet etmem Canım sende iken feragat etmem İsterse […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 20:20 | Kategori: Gevheri

Ey peri cihana sen gibi dilber Ne geldi ne gelir ne gelse gerek La'lin gibi Lokman tiryak-ı ekber Ne buldu ne bulur ne bulsa gerek. Cefaya başladı kadd-i mevzunum Ta arşa dek çıktı ah-ı derunum Böyle giderse bu çeşm-i pürhunum Ne güldü ne güler ne gülse gerek. Ey alem-i hüsnün sahip-kıranı Öldür kelp rakibi verme […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 20:15 | Kategori: Gevheri

Garip turna bizi senden sorana Şimdi bir yavruya kuldur diyesin Aşkın zincirini takmış boynuna Devr içinde Mecnun oldur diyesin. Gece gündüz ağlar hiç bir dem gülmez Unutmuş eşini dostunu bilmez Sevmiş bir güzeli artık vazgelmez Aşık olmak müşkül haldir diyesin. Terkeylemiş eşi ile dostunu Abdal olmuş eğne almış postunu Gelen geçen çiğner oldu üstünü Ayaklar […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 20:27 | Kategori: Gevheri

Hey ağalar zaman azdı Düşmüşe il üşer oldu Küllükte sürünen eşek Cins atla yarışır oldu. Palas üstünde yatmıyan Bıyığ'na pala batmıyan Porsuk ardından yetmiyen Ceylana ulaşır oldu. Evlerinin önü tazı Yazılır turnası kazı Yaşına yetmedik kuzu Koç ile vuruşur oldu. Gevheri der işle hata Katırlar baskındır ata Olur olmaz maslahata Çocuklar karışır oldu.

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 20:12 | Kategori: Gevheri

Kurtulamam üç nesnenin elinden Biri firkat biri gurbet biri aşk Üçü bilmez birbirinin halinden Biri firkat biri gurbet biri aşk. Aşktır beni sevda ile söyleten Firkattir cevr ile sinem dağlayan Gurbettir gözümden kanlar akıtanü Biri firkat biri gurbet biri aşk. Bahri gibi ummanları yüzdüren Mecnun gibi sahraları gezdiren Ferhad gibi dağlar başın kazdıran Biri firkat, […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 20:18 | Kategori: Gevheri

Sözün bilmez bazı nadan elinden Edep ağlar erkan ağlar yol ağlar Bülbülün feryadı gonca gülünden Gülşen ağlar bülbül ağlar gül ağlar. Eyiye hizmet et olasın eyi Öter defler gibi sinemin neyi Bu çarhın elinden el'aman deyi Geda ağlar sultan ağlar kul ağlar. Her kaçan cuşedip çağlasa seller Açılır laleler sümbüller güller Davulbaz çalınır çalkanır göller. […]

Sayfa 1 - 212