' Eşrefoğlu Rumi '

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 19:26 | Kategori: Eşrefoğlu Rumi

Asıl adı Abdullah olan "Eşrefoğlu" ya da "Eşrefoğlu Rumi" olarak da bilinen bu gizemci halk ozanı, "Kadiri Tarikatı"nın "Eşrefiye" kolunun kurucusudur. Mısır'dan göç edip İznik'e yerleşen bir ailenin çocuğudur. Yüksek öğrenim görmüştür. 1469 yılında İznik'te ölmüş, kendi tekkesine gömülmüştür. Eşrefoğlu Rumi, Emir Sultan'ın hizmetinde bulunmuş, daha sonra Ankara'ya  giderek Hacı Bayram Veli'nin dervişi, sonra da […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 19:30 | Kategori: Eşrefoğlu Rumi

Aşkın odu ciğerimi Yaka geldi vaka gider Garip başım bu sevdayı Çeke geldi çeke gider. Firkat kar etti canıma Gelsin aşıklar yanıma Aşk zencirin dost boynuma Taka geldi taka gider. Bülbül eder zar ü efgan Aşk oduna yandı bu can Benim gönülcüğüm hemen Hak'tan geldi Hakk'a gider. Arifler durur sözüne Gayri görünmez gözüne Eşrefoğlu yar […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 19:32 | Kategori: Eşrefoğlu Rumi

Bu aşk düştü canımıza bahar eyledi kışımız Kaygu bulutların sürdü komadı hiç teşvişimiz. Dilimizde ol dost adı canımızda ol dost dadı Gönlümüzü ol dost aldı unuttuk yad bilişimiz. Dosttur heman endişemiz dostu sevmektir pişemiz Ol dostu sevmekten özge bir dahı yoktur işimiz. Ol sultandır ben ona kul her dem yeni yeni nüzul Andandır bu cümle […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 19:29 | Kategori: Eşrefoğlu Rumi

Bu dünyaya verme gönül Dünya sana kalır değil Dünya seven dost katına Yüz ağiyle varır değil. Bu dünyanın muhabbeti Şol agulu bal gibidir Ağusun bilen ol bala Parmağını banar değil. Bu dünyanın zehri katı Cana erer mazarratı Zehrini bilmeyen bunun Kendüyü sakınır değil. Bu dünyayı derip yığma Ahir koyup gitsen gerek Koyup gideceğin sanan Dünyayı […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 19:34 | Kategori: Eşrefoğlu Rumi

Gönlüm alanın sözünü daim söyleyesim gelir Derd honıla aşıkları daim toylayasım gelir. Dünya nedir dost yoluna aşık anı terketmeye Bir canım var ol dost için kurban eyleyesim gelir. Aceb şürıde bülbülüm dün-ü gün kılarım zarı Dost bahçesine güllerin daim yaylayasım gelir. Pervane gibi bi karar yarin cemali şem'ine Düşüp tutuşuban her dem yanıp parlayasım gelir. […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 19:28 | Kategori: Eşrefoğlu Rumi

Seni seven aşıkların Gözü yaşı dinmez imiş Seni maksud edinenler Dünya ahret anmaz imiş. Gönlün sana verenlerin Eli sana erenlerin Gözü seni görenlerin Devranları dönmez imiş. Ölmez imiş aşık canı Hiç çürümez imiş teni Aşk her kimi kıldı fani Ana zeval ermez imiş. Aşkına düşen canların Yoluna ateş verenlerin Aşka bülbül olanların Kimse dilin bilmez […]

Sayfa 1 - 11