' Ebubekir Hâzım Tepeyran '

Tarih: 24 Kas, 2012 Saat: 12:54 | Kategori: Ebubekir Hâzım Tepeyran
Ebubekir Hazım Tepeayran

Ebubekir Hâzım Tepeyran; (1864-1947), Türk devlet adamı ve yazar. Niğdeli Bekir Bey zade Hasan Efendi'nin oğludur. Niğde Rüştiyesini bitirdi. Özel derslerle Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. Musul, Manastır, Bağdat'ta valilik yapı. Meşrutiyetin ilanından sonra Sivas ve Ankara Valilikleri, İstanbul Şehreminliği, Bursa Valiliği görevlerinde bulundu. Mütareke döneminde 2 kez İçişleri Bakanlığı yaptı, bu görevdeyken Kuvay'ı Milliye'ye yardım […]

Sayfa 1 - 11