Aslımı Sorarsan Avşar Soyundan – Dadaloğlu

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Aslımı sorarsan Avşar soyundan Ayrı düştüm aşiretten beyimden Pınarbaşı’ndan da beş yüz evinen Çıkıp da cana kıyanlardanım. Çekerim çileyi böyl’olsun bugün Alırım mı sandın şol Kozan Dağın Biz bir kurt idik de Bozoklu köyün Ürkütüp sürüsün yiyenlerdenim. Dadaloğlum der de böyle olmazdım Gördüğüm günlerin birini görmezdim Kavga kızışınca geri durmazdım Meydanda kardaşa kıyanlardanım.

Her Sabah Seyran Gezerken – Dadaloğlu

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Her sabah, her sabah seyran gezerken Iras geldim selvi boylu fidana Top top olmuş kirpikleri bölünmüş Hoş benzettim samur kaşlar kemana. Al yanağın elmas m’ola kar m’ola Capraz vurmuş düğmeleri dar m’ola Acep mislin şu cihanda var m’ola İnsem gitsem Hindistan’a Yemen’e. Eliftir kirpiği İra’dır kaşı Bu güzellik sana Mevla bağışı Arasam cihanda bulunmaz eşi … Devamını oku…Her Sabah Seyran Gezerken – Dadaloğlu

Ilgıt Ilgıt Seher Yeli Esiyor – Dadaloğlu

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Ilgıt, ılgıt seher yeli esiyor Gâvur dağlarının başı dumanlı. Gönül binmiş aşk atına aşıyor Bire beyler cünunluğun zamanı mı? Aşağıdan iskân evi gelince Sararıp da gül benzimiz solunca Malım mülküm seyfi gözlüm kalınca Kaypak Osmanlılar size aman mı? Aşağıdan iskan evi geliyor Bezirgânlar koç yiğide gülüyor Kitabın dediği günler oluyor Yoksa devir döndü âhir zaman … Devamını oku…Ilgıt Ilgıt Seher Yeli Esiyor – Dadaloğlu

Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri – Dadaloğlu

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Kalktı göç eyledi Avşar elleri Ağır ağır giden eller bizimdir Arap atlar yakın eder ırağı Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıcımız Kirmani Taşı deler mızrağımın temreni Hakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın, dağlar bizimdir. Dadaloğlu’m birgün kavga kurulur Öter tüfek davlumbazlar vurulur Nice koçyiğitler yere serilir Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.

Koşma – Dadaloğlu

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Çıktım yücesine seyran eyledim Cebel önü çayır çimen görünür. Bir firkat geldi ki coştum ağladım Al yeşil bahçeli Kaman görünür. Şaştım hey Allah’ım ben de pek şaştım Devrettim Akdağ’ı Bozok’a düştüm Yozgat’ın üstünde bir ateş seçtim Yanar oylum oylum duman görünür. Biter Kırşehir’in gülleri biter Çığrışır dalında bülbüller öter Ufacık güzeller hep yeni yeter Güzelin … Devamını oku…Koşma – Dadaloğlu

Sana Derim Hasan Kalesi – Dadaloğlu

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Sana derim Hasan Kalesi sana Alt yanında döğüş oldu, yön oldu Yiğit olan yiğit çıktı meydana Koç yiğitler arap ata bin oldu. Akşamki gördüğüm şu kara düşler Hesaba gelmedi kesilen başlar Eyerlen atımı küçük kardaşlar Hünkâr tarafından bize gel oldu. Akşamınan ikindinin arası Aldı beni şu düşmanın yarası Ecel geldi ölmemizin sırası Ağladı el-oba gözü … Devamını oku…Sana Derim Hasan Kalesi – Dadaloğlu

Yedi İklim Dört Köşeyi Dolandım – Dadaloğlu

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Yedi iklim dört köşeyi dolandım Meğer dünya her tarafta bir imiş Ben dünyayi Al’Osman’ın sanırdım Meğer dünya yüz sultanlık yer imiş. İrili ufaklı insan piç oldu Onlar doğdu geçinmesi güç oldu Altı Arap atı şahbaz nic’oldu Mamur sandım yalan dünya çürümüş. Okuduğun tutmaz oldu alimler Kalktı da adalet arttı zulümler Terlemeden mal kazanan zalimler Can … Devamını oku…Yedi İklim Dört Köşeyi Dolandım – Dadaloğlu

Yine Tuttu Gavur Dağ’ın Boranı – Dadaloğlu

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Yine tuttu Gavur Dağ’ın boranı Hançer vurup açarlardı yaramı Sana derim Mıstık Paşa ereni İçindeki bunca beyler nic’oldu. Sabahaca kandilleri yanardı Soytarılar fırıl fırıl dönerdi Ha deyince beşyüz atlı binerdi Sana inip konan beyler nic’oldu. Ağlayı ağlayı Dadal’ım söyler Vefasız dünyayı şu insan n’eyler Bir yiğidi bir kötüye kul eyler Şimd’en sonra yaşaması güç oldu.

Yüce Dağ Başında Kamber Tay Olur – Dadaloğlu

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Yüce dağ başında Kamber tay olur Korkarım ki emeklerim zay’olur Sevda sevda derler üç beş ay olur Bizim sevda senesini doldurur. Arkını yaptım da suyu akmıyor Kahpe felek hiç yüzüme bakmıyor Çok yuva bekledim cücük çıkmıyor Boş yuva bekleyen yoz kuşa döndüm. Şu felekle bir oyuncak oynadım Oynadım da oyunumda yenildim Farzını kıldım sünnetinde yanıldım … Devamını oku…Yüce Dağ Başında Kamber Tay Olur – Dadaloğlu

Dadaloğlu – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Dadaloğlu’nun doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber eldeki kaynaklardan 1785-1868 olarak belirlenmiştir. Yani Dadaloğlu’nun 18.yy’ın son çeyreğinde doğup 19.yy’ın ortalarında öldüğü bilinmektedir. Güney illerinde dolaşan Türkmen topluluklarının Avşar boyundandır. Yaşamı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız Dadaloğlu’nun şiirleri yazılı kaynaklar aracılığıyla değil sözlü gelenek sayesinde bugüne ulaşmıştır. Şiirlerinde göçerlik koşullarını, döneminde orta … Devamını oku…Dadaloğlu – Hayatı ve Eserleri