Kategori Baki

Baki adlı şaire ait tüm şiirlere, hayatı hakkındaki bilgilere, şair hakkındaki yorumların yer aldığı sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Baki – Hayatı ve Eserleri

1526’da İstanbul’da dünyaya geldi.. 1600 yılında İstanbul’da öldü. Osmanlı Divan Edebiyatı’nda şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getiren ve…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Baki – Baki

Ey gönul Erkanı devlet icre hemet kalmadı Kimden umarsın kerem Ehli muruvvet kalmadı Nefsi nefsine oldu alim cumlesi hayret dir…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Mersiye’den – Baki

6. Bend Tigûn içürdü düşmene zahm-ı zebanları, Bahs etmez oldı kimse kesildi lisanları. Gördi nihal-i serv-i ser-e farz-ı nîzeni, Serkeşlik…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Gazel – Baki

Ferman-ı aşka can iledir inkıyadımız Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadumuz. Baş eğmezüz edaniye dünya-ı dûn içün Allah’adur tevekkülümüz, itimadumuz.…

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Gazel – Baki

La’lin göricek kana döner gözden akanım Oynar yüreğim derd ile dinmez hafakanım Zerd oldu yüzüm derd ile sankim yerekandır Lutfeyle…