Bağdadlı Ruhi – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

(? – 1605) Asıl adı Osman olan Ruhî, Bağdad’da doğdu. Doğum yılı bilinmiyor. Edebiyatımızın en büyük terkib-i bend şairlerinden olan Ruhî, çevresindeki olaylara tenkitçi bir gözle bakar. Sosyal hayatın aksayan taraflarını hicveder. Şiirlerinde, tenkidlerinde serttir. Belki bu, asker-şair oluşundan, yoksulluk çekmesinden ve hayatının bazı dönemlerinde haksızlıklara uğramış olmasından ileri gelir. Bağdad’dan küçük yaşta ayrılmış, pek … Devamını oku…Bağdadlı Ruhi – Hayatı ve Eserleri

Terkib-i Bend (Bend: 1) – Bağdadlı Ruhi

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

1. Bend’den Sanman bizi kim şîre-i engür ile mestiz, Biz ehl-i harabattanız mes-i elestiz. Ter-dâmen olanlar bizi alûde sanur lîk Biz mâil-i bûs-i lebi câm u kef-i destiz. Sadrun   gözetüp   neyleyelüm   bezm-icihanun, Pây-ı hum-ı meydür yerimiz bâde-perestiz. Mail değilüz kimsenin azarına amma Hâtır-şiken-i zahidi peymâne-şikestiz. Erbabı garaz bizden ırağ olduğı yeğdür Düşmez yire zira okumız … Devamını oku…Terkib-i Bend (Bend: 1) – Bağdadlı Ruhi

Terkib-i Bend (Bend: 10, 14, 16’dan) – Bağdadlı Ruhi

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

10. Bend’den Nâcar çeker halk bu zahmetleri yoksa Adem kara dağ olsa getirmez buna takat. Halin  kime açsan  sana der:  Hikmeti vardır, Öldürdü bizi ah, bilinmez mi bu hikmet! Beyhude dönüp neyler ola başumuz üzre Halkın bu felek dediği dülab-ı meşakkat. 14. Bend’den Alemde ki kâmil çeke gam, zevk ede cahil Yerden göğe dek yûf … Devamını oku…Terkib-i Bend (Bend: 10, 14, 16’dan) – Bağdadlı Ruhi