Gönül Ne Beklersin Viran Köşkünü – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Gönül ne beklersin viran köşkünü Geldi geçti ömrüm ne hayaldesin Felek bir gün vurup tarumar eyler Geçti Süleymanlar ne hayaldesin. Kadir Mevlâ’m sen bilirsin halimi Dünya karanlıktır bilmem yolumu Yakına getirdin bize ölümü Âhirin ölümdür ne hayaldesin. Bu fâni dünyadır yoktur bir fayda Gözümüz yoldadır gönül hay hayda Ruh teslim eyle gel şu aziz ayda … Devamını oku…Gönül Ne Beklersin Viran Köşkünü – Aşık Sümmani

Birer Birer – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Tarih seksen dokuz on bir yaşımda Cem oldu başıma iş birer birer On sekiz yıl sürdüm yârin peşinde Akıttım gözümden yaş birer birer. Uyandım oturmuş pirler yanıma Yaktı bu sinemi aşkın nârına Çok zaman dolandım yârin ardına Döküldü ağzımdan diş birer birer. Kahpe felek sana n’ettim n’eyledim Attın gurbet il’e garip eyledin Bu fâni dünyada … Devamını oku…Birer Birer – Aşık Sümmani

Öyle Bir Asra Geldi Devrimiz – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Öyle bir asra geldi devrimiz Neye baktım o âlette leke var Eğer yanlışımız eğer doğrumuz Hali değil her cihette leke var. Sakiler bağladı sehâvet babın Tanıklar vermiyor doğru cevabın Fakirler yüzünden atmış nikâbın Eylediği kanaatte leke var. Sümmani zayıftan sen bu hal ile Ekserimiz bütün ham hayal ile İmanlar mihrapta gönlü mal ile Erkân bilmez … Devamını oku…Öyle Bir Asra Geldi Devrimiz – Aşık Sümmani

Görüp Cemâlini Aşık Olduğum – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Görüp cemâlini âşık olduğum Hakk’ı bir bilirsen ağlatma beni Uğruna serimi feda kıldığım Hakk’ı bir bilirsen ağlatma beni. Bu güzellik baki kalmaz sevdiğim Âşığı ağlatan güzel sevdiğim Uğruna serimi feda kıldığım Hakk’ı bir bilirsen ağlatma beni. İltifat etmeğe gelsen yanıma Müddetler sitem eder canıma Bedduam alırsın girme kanıma Hakk’ı bir bilirsen ağlatma beni. Sümmani der … Devamını oku…Görüp Cemâlini Aşık Olduğum – Aşık Sümmani

Bu Benim Bahtımı – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Ervah-ı ezelde levh-i kalemde Bu benim bahtımı kara yazdılar Bilirim güldürmez devri alemde Bir günümü yüz bin zara yazdılar. Bulmadık şadlığın iradesini Çekerim bu gamın ziyadesini Herkes dosta verdi ifadesini Bizimkini rüzigâra yazdılar. Aşk benimle eyler daim kıl-ü kal Daha sabretmeye kalmadı mecal Derdim taksimdara kıldım arzuhal Dedi ki öz bahtın kara yazdılar. Gönül gülşenimde … Devamını oku…Bu Benim Bahtımı – Aşık Sümmani

Sabah Seherinde Çıksam Niyaza – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Sabah seherinde çıksam niyaza Bülbüller kumrular başlar avaza Bir yiğit sıdk ile dursa namaza Cennet libasları giyer sabahtan. Cennetin bağında al güller biter Güllerin dalında bülbüller öter Şol gani Mevlâ’mız âleme yeter Herkese bir kısmet verir sabahtan. Küçükten okudum elifi ba’yı Âlâ bilmişizdir gani Mevlâ’yı Geceye halk etti yıldızı ayı Onlar aşar güneş doğar sabahtan. … Devamını oku…Sabah Seherinde Çıksam Niyaza – Aşık Sümmani

Gurbet İlde Bir Hal Geldi Başıma – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Gurbet ilde bir hal geldi başıma Kadir Mevlâm nasip eyle sılayı Koymaz felek koymaz gidem eşime Kadir Mevlâm nasip eyle sılayı. Kağıdım yok yazam yâre gönderem Yazıp arz-ı hâlim kime bildirem Hançer alıp kendi kendim öldürem Kadir Mevlâm nasip eyle sılayı. Humâ kuşu yere düşüp ölmedi Dünya sultan Süleyman’a kalmadı Dönem gidem dedim nasip olmadı … Devamını oku…Gurbet İlde Bir Hal Geldi Başıma – Aşık Sümmani

El Ele Vermiş – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

El ele vermiş degelen güzeller Bir tanrı selamı vermez misiniz? Mevlam sizi süs için mi yaratmış Biz gel demeyince gelmez misiniz? Karadır kaşınız yaydan nic’olur, Bugün dünya yarın ahret nic’olur Bir gönül yapması yüzbin hac olur Siz gönül yapmasın bilmez misiniz? Sümmani’yem ey dilyare niderim Başım alıp diyar diyar giderim Yarın mahşer günü dava ederim … Devamını oku…El Ele Vermiş – Aşık Sümmani

Şu Karşıki yüce dağlar – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Şu karşı ki yüce dağlar Acep bizim dağlar m’ola Kara yaslı benim anam Oğul der de ağlar m’ola. Kabe’den gelir hacılar Yürekte çoktur acılar Evdeki çifte bacılar Kardeş der de ağlar m’ola. Yol üstünde biten otlar Her gelen bizi öğütler Kavim kardeş koç yiğitler Yoldaş der de ağlar m’ola. Nedir cürmüm nedir hatam Nice gurbet … Devamını oku…Şu Karşıki yüce dağlar – Aşık Sümmani

Her Sabah Her Sabah – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Her sabah her sabah bülbül sesini Bülbül sedasını güle getirir Er odur ki bile şeref şanını Leke kelâmını dile getirir. Dilberin koynuna girsen sormazsa Bir dilbere gönül versen olmazsa Bir adam da kendi haddin bilmezse Âkibet başına belâ getirir. Selâm verme erkânsıza yolsuza Yalınız git yoldaş olma hırsıza Komşu olma edepsize arsıza Âkibet başına belâ … Devamını oku…Her Sabah Her Sabah – Aşık Sümmani

Tek Tek – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Uyandım gafletten oldum perişan Bir nur doğdu alemler oldu ürüşan Selam verdi geldi üç-beş dervişan Lisanları bir hoş sedasın tek tek. Lisanları bir hoş eyler avazı Onlarda mevcuttur ilm-ü el fazı Dediler: Vaktidir kılak namazı Aldılar abdestin edasın tek tek. Aldılar abdesti uyandım habran Aslımız yapılmış hak ü turabtan Üç harf okuttular yeşil yapraktan Okudum … Devamını oku…Tek Tek – Aşık Sümmani

Ustam Bana İki Üç Harf Okuttu – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Ustam bana iki üç harf okuttu Merak elif efkâr elif zâr elif Bu elifnen kimler baya yetişti Sahip elif üstat elif kâr elif. Elim aldım gör ne çağa yetiştim Elifinen bir merağa yetiştim Bahçıvanlı elif bağa yetiştim Çiçek elif gerçek elif bâr elif. Elifi bulanlar mim kapısında Mim vasıtası cim kapısında Ya bunlardan gayrı kim … Devamını oku…Ustam Bana İki Üç Harf Okuttu – Aşık Sümmani

Her Sabah Her Sabah Suya Giden Yâr – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Her sabah her sabah suya giden yâr Al beni eline altın tas dilber On yıl oldu yâr sevdana düşeli. Kerem eyle şu sevdanı kes dilber. Bahçenizde bir gül oldum açıldım Taze değdim onbeşine seçildim O servi boyunca kemha kesildim Gey de beni diyar diyar dilber. Kaşıdan görünen ol Nemrut dağı Parlayıp yanıyor yanağın ağı Ben … Devamını oku…Her Sabah Her Sabah Suya Giden Yâr – Aşık Sümmani

Bu Fâni Dünyayı Ziynet Etmeden – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Bu fâni dünyayı ziynet etmeden Yarattı fazlından nuru bir Hüdâ Mağrip meşrik zemin semâ dört köşe Altı günde bina kurdu bir Hüdâ Fâl içinde affeyledi Yunus’u Fark etmedi gece ile gündüzü Hak yaratmış Ay’ı Gün’ü yıldızı Bu dünyanın şölvekârı bir Hüdâ Sümmani aşk ile eyle bir adet Yedi tamu vardır sekiz de cennet Yaratmıştır yetmiş … Devamını oku…Bu Fâni Dünyayı Ziynet Etmeden – Aşık Sümmani

Yâr Beni Görmek İstermiş – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Yâr beni görmek istermiş Düşte gör sevgilim düşte Bağrıma girmek istermiş Şaşda gör sevgilim şaşda. Bülbül arz eder bağları Severmiş tıfıl çağları Yol eyle karlı dağları Aşda gör sevgilim aşda. Ezelden benim esimsin Gece gündüz yoldaşımsın Sanki yuvamda kuşumsun Uçda gör sevgilim uçda. Viran kaldı bahçe bağlar Aşılmaz karlıdır dağlar Gözlerim yâr için ağlar Yaşda … Devamını oku…Yâr Beni Görmek İstermiş – Aşık Sümmani

Dinle Beni Bir Nasihat Edeyim – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Dinle beni bir nasihat edeyim En iyi dostundan sakın sen seni Dünyanın bozulmaz mânası budur En iyi dostundan sakın sen seni. Gelir senin ile güler dost olur Kul kusursuz olmaz kusurun bulur Sakın ondan sana bir kemlik gelir En iyi dostundan sakın sen seni. Sümmaniyem bunu böyle söyledim Soyunup eğnimi üryan eyledim Başıma geldiği için … Devamını oku…Dinle Beni Bir Nasihat Edeyim – Aşık Sümmani

Bu Gün Vardım Dost Bağına – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Bu gün vardım dost bağına Ne hoş gelir cûşun bülbül Açılmış güller müzeyyen Ya nedir telâşın bülbül. Bülbülün çektiği zardır Arada vasıta hardır Hakk’ın dört bin ismi vardır Sende mevcut meşki bülbül. Bini Tevrat’ta beyandır Bini Zebur’da ayandır Dört kitapta dört bin tamdır Dumanlıdır başın bülbül. Bülbülün ne fikri vardır Daim hamdi şükrü vardır Dört … Devamını oku…Bu Gün Vardım Dost Bağına – Aşık Sümmani

İflah Olmam Ben Bu Dertten Ölürüm – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

İflah olmam ben bu dertten ölürüm Derdime bir çare bul kara gözlüm Korkarım ki gurbet ilde kalırım Bana görünmüyor yol kara gözlüm. Ayrılık belâsı geçti başımdan Uzak düştüm sevgilimden eşimden Günde kaç çift mendil dolar yaşımdan N’olur bu yaşım sil kara gözlüm. İnliyor derdinle bu gönül sazı Ayrı yerde ettik baharı yazı İnanma gel buna … Devamını oku…İflah Olmam Ben Bu Dertten Ölürüm – Aşık Sümmani

Aşık Sümmani – Hayatı ve Eserleri

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

1860 yılında Erzurum’un Narman ilçesinin Samikale köyünde doğmuş,1915 yılında ölmüştür. Asıl adı Hüseyin; aile lakabı Kasımoğulları’dır. Sümmani, bir süre çobanlık yaptıktan sonra, saz çalmayı öğrenmiş, düşünde gördüğü Gülperi adlı sevgiliyi aramak için Kafkasya, İran, Afganistan, Hind ve Turan’ı dolaşmıştır. Ardahan, Kars ve Posof’a gitmiş bir ara Kırım’da bulunmuştur. Zülali, Erbabi, Muhibbi, Celali ve Aşık Şenlik’le … Devamını oku…Aşık Sümmani – Hayatı ve Eserleri

Bir Dilberin Mecnunuyum – Aşık Sümmani

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Bir dilberin mecnunuyum Cesette canı yandırır Ben derdimin meftunuyum Bilse Lokman’ı yandırır. Mürüvvet kanidir huyu O yâr daim sever hû’yu Likâbından çıkar mûyu Şemsi tabanı yandırır. Kim o yârin yarasında O kalmaz yüz yarasında İki kaşın arasında Olan irfanı yandırır. O hûba yanan âşıkan Gözüne hor olur cihan O dilberde olan nişan Huri gılmanı yandırır. … Devamını oku…Bir Dilberin Mecnunuyum – Aşık Sümmani