' Aşık Sümmani '

Tarih: 23 Oca, 2012 Saat: 21:33 | Kategori: Aşık Sümmani

1860 yılında Erzurum'un Narman ilçesinin Samikale köyünde doğmuş,1915 yılında ölmüştür. Asıl adı Hüseyin; aile lakabı Kasımoğulları'dır. Sümmani, bir süre çobanlık yaptıktan sonra, saz çalmayı öğrenmiş, düşünde gördüğü Gülperi adlı sevgiliyi aramak için Kafkasya, İran, Afganistan, Hind ve Turan'ı dolaşmıştır. Ardahan, Kars ve Posof'a gitmiş bir ara Kırım'da bulunmuştur. Zülali, Erbabi, Muhibbi, Celali ve Aşık Şenlik'le […]

Tarih: 16 Oca, 2012 Saat: 19:44 | Kategori: Aşık Sümmani

Acep hiç mi bahar görmez Toprağı bizim bağların Uyanmaz asla göğermez Yaprağı bizim bağların. Her mâhta gelse bir bahar Ne saatında gül-i zâr Ne gül var ne bülbül ne har Otağı bizim bağların. El bağında açılmış gül Gülünde ötüyor bülbül Baş göstermiş bir tek sümbül Gam dağı bizim bağların. Cümle bağlar olmuş düzen Bahçıvan sen […]

Tarih: 16 Oca, 2012 Saat: 19:41 | Kategori: Aşık Sümmani

Akıl ermez şu feleğin işine Kimi zevk-i sefa ziynet bulamaz Kimisi düşmüştür mal telaşına Kiminin malı çok rahat bulamaz. Kimisi okumuş kimisi yazmış Kimi marifetli cevaplar düzmüş Kimisi şekerli taamdan bezmiş Kimisi bir parça nimet bulamaz. Kimisi dokumuş kimisi satmış Kimisi anlamış zihnine yatmış Kiminin yılkısı dağları tutmuş Kimisi binmeye bir at bulamaz. Sümmani yanmıştır […]

Tarih: 16 Oca, 2012 Saat: 19:39 | Kategori: Aşık Sümmani

Bir dilberin mecnunuyum Cesette canı yandırır Ben derdimin meftunuyum Bilse Lokman'ı yandırır. Mürüvvet kanidir huyu O yâr daim sever hû'yu Likâbından çıkar mûyu Şemsi tabanı yandırır. Kim o yârin yarasında O kalmaz yüz yarasında İki kaşın arasında Olan irfanı yandırır. O hûba yanan âşıkan Gözüne hor olur cihan O dilberde olan nişan Huri gılmanı yandırır. […]

Tarih: 16 Oca, 2012 Saat: 19:22 | Kategori: Aşık Sümmani

Tarih seksen dokuz on bir yaşımda Cem oldu başıma iş birer birer On sekiz yıl sürdüm yârin peşinde Akıttım gözümden yaş birer birer. Uyandım oturmuş pirler yanıma Yaktı bu sinemi aşkın nârına Çok zaman dolandım yârin ardına Döküldü ağzımdan diş birer birer. Kahpe felek sana n'ettim n'eyledim Attın gurbet il'e garip eyledin Bu fâni dünyada […]

Tarih: 16 Oca, 2012 Saat: 19:24 | Kategori: Aşık Sümmani

Ervah-ı ezelde levh-i kalemde Bu benim bahtımı kara yazdılar Bilirim güldürmez devri alemde Bir günümü yüz bin zara yazdılar. Bulmadık şadlığın iradesini Çekerim bu gamın ziyadesini Herkes dosta verdi ifadesini Bizimkini rüzigâra yazdılar. Aşk benimle eyler daim kıl-ü kal Daha sabretmeye kalmadı mecal Derdim taksimdara kıldım arzuhal Dedi ki öz bahtın kara yazdılar. Gönül gülşenimde […]

Tarih: 16 Oca, 2012 Saat: 19:34 | Kategori: Aşık Sümmani

Bu fâni dünyayı ziynet etmeden Yarattı fazlından nuru bir Hüdâ Mağrip meşrik zemin semâ dört köşe Altı günde bina kurdu bir Hüdâ Fâl içinde affeyledi Yunus'u Fark etmedi gece ile gündüzü Hak yaratmış Ay'ı Gün'ü yıldızı Bu dünyanın şölvekârı bir Hüdâ Sümmani aşk ile eyle bir adet Yedi tamu vardır sekiz de cennet Yaratmıştır yetmiş […]

Tarih: 16 Oca, 2012 Saat: 19:37 | Kategori: Aşık Sümmani

Bu gün vardım dost bağına Ne hoş gelir cûşun bülbül Açılmış güller müzeyyen Ya nedir telâşın bülbül. Bülbülün çektiği zardır Arada vasıta hardır Hakk'ın dört bin ismi vardır Sende mevcut meşki bülbül. Bini Tevrat'ta beyandır Bini Zebur'da ayandır Dört kitapta dört bin tamdır Dumanlıdır başın bülbül. Bülbülün ne fikri vardır Daim hamdi şükrü vardır Dört […]

Tarih: 16 Oca, 2012 Saat: 22:58 | Kategori: Aşık Sümmani

Dinle beni bir nasihat edeyim En iyi dostundan sakın sen seni Dünyanın bozulmaz mânası budur En iyi dostundan sakın sen seni. Gelir senin ile güler dost olur Kul kusursuz olmaz kusurun bulur Sakın ondan sana bir kemlik gelir En iyi dostundan sakın sen seni. Sümmaniyem bunu böyle söyledim Soyunup eğnimi üryan eyledim Başıma geldiği için […]

Tarih: 16 Oca, 2012 Saat: 19:26 | Kategori: Aşık Sümmani

El ele vermiş degelen güzeller Bir tanrı selamı vermez misiniz? Mevlam sizi süs için mi yaratmış Biz gel demeyince gelmez misiniz? Karadır kaşınız yaydan nic’olur, Bugün dünya yarın ahret nic’olur Bir gönül yapması yüzbin hac olur Siz gönül yapmasın bilmez misiniz? Sümmani’yem ey dilyare niderim Başım alıp diyar diyar giderim Yarın mahşer günü dava ederim […]

Sayfa 1 - 3123