' Ahmed Yesevî '

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 9:01 | Kategori: Ahmed Yesevî
Ahmed Yesevî - Hayatı ve Eserleri

Ahmed Yesevî bir "evliya şair", "Türkistan Pirî" olarak anılır. Onun hayatı da efsaneleşmiştir. 11. yüzyılın sonlarında, Türkistan'ın Sayram şehrinde doğdu. 1166 yılında öldüğünü ve öldüğü zaman yaşının 63'ten fazla olduğunu biliyoruz. Türkistan Pirî'nin gerçek hayatını anlatmasa da, ona verilen değeri, duyulan saygıyı göstermesi bakımından, hayatına dair menkıbeyi bilmekte yarar vardır. * Menkıbe ya da rivayetlere […]

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 9:04 | Kategori: Ahmed Yesevî

Işkıng kıldı şeyda mini, cümle âlem bildi mini Kaygum sinsin tiini kiini, minge sin ok kirek sin. Közüm açdım sini kördüm kül köngülni singe birdim Uruglarım terkin kıldım minge sin ok kirek sin. Sözlesem min tiiimde sin, közlesem rnin közümde sin Könglümde hem canımda sin, minge sin ok kirek sin. Alimlerge kitap kirek, sûfilerge mescid […]

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 9:06 | Kategori: Ahmed Yesevî

Ol kaadir'im kudret bilen nazar kıldı Hurrem bolıp yir astığa kirdim mına; Garib benden bu dünyadın güzer kıldı Mahrem bolıp yir astığa kirdim mına. Zâkir bolıp şakir bolıp Haknı taptım Şeyda bolıp rüsva bolıp candın ötdim Andın sonra vahdet meydin katre tattım Hemdem bolıp yir astığa kirdim mına. Altmış üçka yaşım yetti bir künçe yok […]

Sayfa 1 - 11