' Abdurrahim Tirsi '

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 18:26 | Kategori: Abdurrahim Tirsi

(? – 1519) İznik'in Tirşe köyünde doğduğu için Tirat lakabıyla anılan Abdurrahım Tlrsî'nin doğum tarihini bilemiyoruz. 1519 yılında ölmüştür. Bu mutasavvıf halk şairi, Kadiriye tarikatının Eşrefiye kolunu kuran Eşrefoğlu Rumî'nin müridi olarak yetişmiş, onun ölümünden sonra yerine geçmiş ve şeyhinin (Eşrefoğlu'nun) kızı ile evlenmiştir. Hece vezniyle ve sade bir dille yazdığı şiirlerden bazıları zamanımıza kadar […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 18:29 | Kategori: Abdurrahim Tirsi

Ey dost senin derdin ile Yürüyeyim yana yana Dökeyim gözümden yaşı Akıtayım dane dane. Bana seni gerek seni Sensiz neylerim ben beni Aşk şarabı canım canı İçir bana kana kana. Doldur gönlüm fikrin ile Hem dilimi zikrin ile, Dost dost diye aşkın ile Çarh vurayım döne döne. Eyle cismim candan üryan Olayım yüzüne hayran Götür […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 18:30 | Kategori: Abdurrahim Tirsi

Yücelerden döctdüreyin alçaklara gönül seni Alçaklardan alçaklara indlreyin gönül seni. Ayırayın halkdan seni, şöyle hâk ideyin teni Ayaklar altına yani bırakayın gönül seni. Nice kaçarsın yabana, aşk gemin urayın sana, Sürüp d maşukdan yana, hem çalayın gönül seni. Başum gurbete urayın, benlik defterin düreyln, Alnum yassın göreyin, uydurayın gönül seni. Başımın terkin urayın, canumu yolda […]

Tarih: 4 Şub, 2012 Saat: 18:27 | Kategori: Abdurrahim Tirsi

Yücelerden döndüreyim Alçaklara gönül seni Alçaklardan alçaklara İndireyim gönül seni. Ayırayım halktan seni Şöyle hak edeyim teni Ayaklar altına yani Bırakayım gönül seni. Nice kaçarsın yabana Aşk gemin urayım sana Sürüp ol maşuktan yana Hem çalayım gönül seni. Başım gurbete urayım Benlik defterin düreyim Alnım yazısın göreyim Uydurayım gönül seni. Başımın terkin urayım Canımı yolda […]

Sayfa 1 - 11