' Abdulhak Hamid Tarhan '

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 12:44 | Kategori: Abdulhak Hamid Tarhan
Abdulhak Hamid Tarhan / Hayatı ve Eserleri

(1852 – 1937) Tanzimat devrinin ve kendinden sonraki üç neslin en büyük şairi sayılan ve "Şairi Âzam" diye anılan Abdülhak Hamid 1852 yılında İstanbul (Bebek)'da doğdu. Robert Kolej'de okuyarak İngilizce, Paris'te görevli bulunan ağabeyi Nasuhi Bey'in yanına giderek Fransızca öğrendi. Babası Hayrullah Efendi Tahran elçiliğine tayin edilince Hamid de onunla birlikte oraya gitti ve Tahran'da […]

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 13:13 | Kategori: Abdulhak Hamid Tarhan
Makber - Abdulhak Hamid Tarhan

Her yer karanlık pürnur o mevki Mağrib mi yoksa makber mi yâ Râb! Yâ Hâbgâhı dilber mi yâ Rab? Rüya değil bu ayniyle vâki Bir gülsen olmuş şimdi harabe Ebri seher mi düşmüş türâbe? Yarim mi mefdun, ay mı tutulmuş? Dikkat şu sönmüş nûrı nigâhe! Kabri çiçekten bir türbe olmuş Dönmüş o türbe bir haclegâhe. […]

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 12:50 | Kategori: Abdulhak Hamid Tarhan

Eyvah! Ne yer ne yâr kaldı Gönlüm dolu âh ü zâr kaldı Şimdi buradaydı gitti elden Gitti ebede, gelip ezelden Ben gittim, o hâksâr kaldı Bir gûşede tarumar kaldı Baki o enîsi dilden eyvah Beyrut'ta bir mezar kaldı. Ey yâr! Şu nevbahar sensin, Ben anlıyorum ki yâr sensin. Ettikçe nigâh bahr u berre Birden sanırım […]

Tarih: 6 Şub, 2012 Saat: 12:48 | Kategori: Abdulhak Hamid Tarhan

Her Kuşesinde dehrîn nâmı bekaa nisârın Şayestedir denilse âlem senin mezarın. Kaldın cihanda bir ân, her ânın oldu bir devr Müiki ezeldi güya tahtında hemcivârın. Sensin ol padişeh ki bu ümmeti necibe Emsâr bahşişindir, ibhâr yadigârın. Bir dem yüzün gülünce âlem bahar olurdu Misli küsûf her câ, zahirdi iğbirarın. Bir yıldırımdı nîzen peyveste ka'rı hâke […]

Sayfa 1 - 11