Emniyet Teşkilatı

Geçmişi şanlı Türk toplumuyuz.
Geleceğimizden umutluyuz.
Yıl Bin Dokuz Yüz Altmış Dokuz,
Kuruldu zabıta ordumuz.

Zabıta, zaptiye, kolluk adlarını aldı.
Şimdi ise Emniyet Teşkilatı oldu.
Bin Dokuz Yüz Sekiz Tanzimat dönemi
İstanbul Polis Müdüriyeti oluşturuldu.

Şeref sende, namus sende, şan sende.
Alnın açık, vicdanın var içinde.
Tolerans yok kanunsuzlara, ölsen de.
Övünürüz milletçe, senin adaletinle.

Güven duyar şehirlisi, kentlisi.
Saygı duyar, akıllısı delisi.
Sıkıntıya düşer, ezilirse birisi,
Koşar imdadına Türk Polisi.

Şaban Gürtuna / 1978

Emniyet Teşkilatı