Silah Sağ Omuzda

Silah sağ omuzda bir yigit çıktı.
Dediler ki gelen ünlü Kör Mıstık,
Dedim Köroğlu mu yoksa Çullu mu?
Dediler ki yok yok şanlı Kör Mıstık.

Dedim atı var mı dediler yayan?
Dedim kara kuş mu dediler şahan?
Dedim yüzü nasıl dediler yaman?
Her rast geldiğine kinli Kör Mıstık.

Dedim boyu nasıl dediler selvi?
Dedim aklı nasıl dediler sivri?
Dedim izi nasıl dediler eğri?
Çatal yürek yarım canlı Kör Mıstık.

Dedim zoru nasıl dediler metin?
Güleşte nesi var dediler çetin?
Dedim hizmetini almalı satın,
Henüz sinni yirmi beştir Kör Mıstık.

Ruhsati metheder böyle aslanı,
Nefsi Deliktaş'ın keçi çobanı,
Şimdi zamanın mirimiranı,
Yüreği tunç demir donlu Kör Mıstık.