Perişan

Alo! Gardaş Türkiye'mi orası?
Burası Almanya haller perişan.
Dıştan baksan yerindedir boyası,
Kokudan eser yok güller perişan.
     
Tekniğini almak lazım buranın,
Aklı kıttır gerisini soranın.
Paranın, köpeğin, bir de biranın,
Elinde mahvolmuş kullar perişan.
     
"Köln radyosu" iflâhları kesiyor,
T.R.T.den daha ağır basıyor,
Ne zaman açılsa zehir kusuyor,
İçine takılan piller perişan.
     
Türkleri hic sorma, dertleri çoktur.
Bazısı aç gezer, bazısı toktur.
Kimsenin kimseden haberi yoktur,
Evliler, bekârlar, dullar perişan.
     
Gençlerimiz burda şundan habersiz;
Damarında gezen kandan habersiz,
Vatandan, miletten, dinden habersiz,
Almanya'da doğan döller perişan.
     
Burada yanyana kenefle hamam,
Camiye hasretiz, bulunmaz imam.
Ne Almanca tamam, ne Türkçe tamam…
Karma karışık olmuş diller perişan.
     
Sorma gardaş! Ozan Ârif yaralı.
Saysam daha nice dertler sıralı.
Sazımda da Almanya'yı göreli,
Perdeler perişan teller perişan.
     
        29 Ekim 1979