Düzelmez

Kör olan vicdanlar, bakın da görün,
Bakmayınca bu memleklet düzelmez!
Şu çıban yarılıp içinden irin,
Akmayınca bu memleklet düzelmez!
     
Kapanmalı bu milletin yarası,
Ne kavganın, ne döğüşün sırası,
Evde huzur, yurtta dirilik çırası,
Yakmayınca bu memleklet düzelmez!
     
Olmamalı Türk'ün Türk'ten şüphesi,
Yol olmalı aşk dağının tepesi,
Her kulağa birer sevği küpesi,
Takmayınca bu memleklet düzelmez!
     
Beşeriyet kanununun çatlağı,
Yurdu yaptı vurğuncunun otlağı,
Yeztimin hakkını yiyen gırtlağı,
Sıkmayınca bu memleklet düzelmez!
     
Vallahi susamış arıyor vatan,
Yeni bir kumandan, yepyeni bir han,
Ben diyeyim Fatih, sen de Alparslan,
Çıkmayınca bu memleklet düzelmez!
     
Koy desinler falan fikrin ozanı,
Ozan Ârif, sen bırakma ezanı,
Bismallah deyipte köhne düzeni,
Yıkmayınca bu memleklet düzelmez!