Bu Ne Biçim Devran

Bu ne biçim devran? Bu ne biçim iş?
Her gelen bir hava atmaya kalktı.
Hele bunlar; hepten sıfır hiç miş,
Peşrefsiz, makamsız ötmeye kalktı.
     
Biri Erzurum'da hacı kesildi!
İzmir'de zamane piçi kesildi.
Hepsi bana bilmemneci kesildi,
Putun gölgesinde yatmaya kalktı.
     
Âhâ işte gördünüz mü arıyı?
Hele hele yanındaki karıyı?
Eski çoban bırakınca sürüyü,
Köpekler, zağarlar gütmeye kalktı.
     
Ne imişte "ekonomi mimarı"!
Adam sırf et, yok gardaşım damarı.
Tam ağzına vuracaksın şamarı,
Fakiri kenara itmeye kalktı.
     
Bu sanmıştık gelenlerin düzgünü,
Meğer herif azgınların azgını,
Tüysüz, tüysüz yetimlerin rızgını,
Lop diye yemeye, yutmaya kalktı.
     
Ne yaptı? Bir yere çivi mi çaktı?
Yoksa bir zincire halkamı taktı?
Köprüden başladı, köprüden çıktı,
Memleketi toptan satmaya kalktı.
     
İz değil bunların gittiği izler,
ARİF der; Allaha havale bizler.
Avradını idareden âcizler!
Devleti idare etmeye kalktı.

          21 Ekim 1984