Kan Uykusu

İkindi geçince
Yavaş yavaş çöken akşamın sesini
Kısa aralıklarla duyarsınız
Bu ülkede.

Bazen kara bulutlar siler gökyüzünü
Arada bir bereket olup yağar
Telgraf tellerinde tüneyen kuşlar
"Gelecek ne zaman?" diye sayıklar.

Umut bağladığımız bu kaçıncı yağmur
Bak işte şimdi sicim sicim yağıyor
Utancından çatlayan toprak
Dirilip şahlanmak için mis gibi kokuyor.

Ötede al yazmalım vurgun yemiş
Elleri böğründe Mehmet'im
Nice karlı dağların çilesini çekmiş
Serin serviler altında yatıyor.

Beride Çırağan'da masal düğünler
Sosyete eğleniyor
Yediden yetmişe milletimin saf dilekleri
Kan uykusuna yatmış demleniyor.

Baba ekmek peşine düşmüş gurbette
Ana kız evde, hem arkasız, hem aç
Sokaklarda çengi köçek çeteler
İlk adımıyla birlikte bebeler ölüyor.

Bütün değerlerimiz elde bir
Kim kime, dum duma günlerdeyiz.

Hazırla küheylanımızı kömür gözlüm
Alıp başımızı Kafdağı'na gidelim
Gerekirse bu garip ülke için
Birlikte ölelim.

Yıllar var ki nedense
Benim ülkemde sabah olmaz
Yaşanır hep akşamlar
"Yaşasın kahramanlar!
Yaşasın kahramanlar!"