Aydın Mektubu

Bir öteye döner bir beriye dönersin
Hayâllerin uzar uzadıkça ip gibi
Sanki trende bir penceredesin
Agop’un meyhanesi düşer aklına
İçer içer olursun dut gibi
Lâkin habire uyuyamazsın
Gülüşlerin olur az çok berenarı
Hatırlarsın Üçgözler’i sonra Tralles’i
Orası eski şehir orası İzmir’in babası
Ve belki kim bilir şu tümsek
Bir pîr mezarı yanında tekkesi
Tralles yandı kurtuluş harbinde
O zamanki Aydın bile

Sen bilemezsin yavrum o günleri
Tralles’in sarayları aşk kokardı aşk
Kızları oturur mani söyleşirdi
Düşleri vardı manilerde kapıştıkları
Falcı kadınlar öyle demişti
Ya işte Orta Mahalle belleğinde yer etmiş
Güzelim kadınlar vardı orada
Öpüşleri acıydı ama sarışları hoş
Demez bu kim demez bu sarhoş
İşte yavrum kim bilir belki şimdi oralarda
Yaşayanlar kalmıştır mısralarda.