Dağ Başında Bir Gece

Baktım ki yar belinde
Kollarım düğümlenmiş;
Yalçın dağlar elinde
Yollarım düğümlenmiş…

Uzakta beş on köycük,
Yıldızdan ışıkları…
Evler yuvadan küçük,
Tarlalar aydan sarı…

Ben ateş, o bir peri,
Kaynamışız diz dize…
Çamların gölgeleri
Dolaşmış gölgemize…

Bilmem, geçitler dar mı
Böyle iki şen kalbe.
İki birleşen kalbe? …

Benden bahtiyar var mı,
Kollarım düğümlenmiş,
Yollarım düğümlenmiş…