Ayağa Kalkın Efendiler – Nazım Hikmet Ran

Behey! kaburgalarında ateş bir yürek yerine  
idare lambası yanan adam!  
Behey armut satar gibi  
san'atı okkayla satan san'atkar!  
Ettiğin kar kalmayacak yanına!  
soksan da kafanı dükkanına,  
dükkanını yedi kat yerin dibine soksan;  
yine ateşimiz seni  
yağlı saçlarından tutuşturarak  
bir türbe mumu gibi damla damla eritecek!  
Çek elini san'atın yakasından çek!  
Çekiniz!  
Ayağa Kalkın Efendiler - Nazım Hikmet Ran
Bıyıkları pomadlı ahenginiz  
süzüyor gözlerini hala  
koyda çıplak yıkanan Leyla'ya karşı!  
Fakat bugün ağzımızdaki ateş borularla  
çalınıyor yeni san'atın marşı!  
Yeter artık Yenicami tıraşı, yeter!  
Ayağa kalkın efendiler…